Особливості підготовки юристів для органів місцевого самоврядування (на прикладі викладання курсу «Основи територіального устрою»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Губань Р. В. Особливості підготовки юристів для органів місцевого самоврядування (на прикладі викладання курсу «Основи територіального устрою») / Р. В. Губань // Правове регулювання економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах" / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ф-т ; [голов. ред. В. Ф. Опришко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 13. – С. 220-224.