Розвиток цифрового банкінгу в Україні

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Authors
Чеберяк, Олексій Олександрович
Cheberiak, Oleksii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У сучасних умовах відбувається поступова зміна розмірів традиційної економіки на користь цифрової економіки та процесів цифровізації у виробничих і невиробничих сферах. Це ставить перед нами завдання вивчення впливу цифрової економіки на банківську діяльність, оскільки ця галузь має свої особливості, пов'язані з швидким прогресом і впровадженням цифрових технологій. Економічна еволюція вказує на тенденцію до розвитку суспільства і економіки в цифровому напрямку. Традиційна економіка вже не може задовольнити всі потреби суспільства, і їй допомагають інформаційні технології, включаючи цифрову економіку. Цифрова економіка швидко розширює своє присутність в світовому Інтернет-просторі, збираючи, використовуючи та аналізуючи великі обсяги цифрових даних. In modern conditions, there is a gradual change in the dimensions of the traditional economy in favor of the digital economy and digitization processes in production and non-production spheres. This presents us with the task of studying the impact of the digital economy on banking, as this industry has its own characteristics associated with the rapid progress and implementation of digital technologies. Economic evolution indicates a trend towards the development of society and the economy in a digital direction. The traditional economy can no longer satisfy all the needs of society, and it is helped by information technologies, including the digital economy. The digital economy is rapidly expanding its presence in the global Internet space, collecting, using and analyzing large volumes of digital data.
Description
Keywords
дистанційні банківські послуги, інновації, цифровий банкінг, інтернет-банкінг, технології, ІТ-сектор, цифровізація, remote banking services, innovations, digital banking, internet banking, technologies, IT sector, digitization
Citation
Чеберяк О. О. Розвиток цифрового банкінгу в Україні : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Чеберяк Олексій Олександрович ; наук. керівник Лавренюк В. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 55 с.
Collections