Фінансування діяльності аграрного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі даних з відкритих джерел та законодавства України розглядається проблема фінансування діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання.
Based on data from open sources and Ukrainian legislation the problem of financing agricultural enterprises in the modern business environment is considered in the paper.
Description
Keywords
фінансування аграрних підприємств, джерела фінансування, аграрні підприємства, емісія акцій, вихід на біржу, farm, private farm, farming — a business entity
Citation
Саханда В. В. Фінансування діяльності аграрного підприємства / В. В. Саханда // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 236–242.