Принципи діяльності аграрних суб’єктів господарювання у самодостатніх сільських громадах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто роль аграрних суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм у розвитку сільських територій. Визначено базоутворюючі складові механізму забезпечення самодостатності територіальних громад, на прикладі сільськогосподарських виробничих кооперативів оцінено наслідки від їх впровадження.
The role of agrarian subjects of managing of various organizational forms in development of the rural territories is considered. Components of the mechanism of providing selfsufficiency of territorial communities are determined, on the example of agricultural production cooperatives consequences from their implementation are estimated.
Description
Keywords
суб’єкти господарювання, аграрна сфера, сільська громада, subjects of managing, agrarian sphere, rural community
Citation
Морозюк Н. В. Принципи діяльності аграрних суб’єктів господарювання у самодостатніх сільських громадах / Н. В. Морозюк // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 32-36.
Collections