Методичні підходи до побудови аналітичної моделі інтегральної оцінки вартості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Abstract
Розглянуто методичні аспекти розробки узагальнюючого показника вартості бізнесу за допомогою інструментів фінансового аналізу. Проведено критичний аналіз існуючих методик оцінки фінансової стійкості підприємств і на цій основі обґрунтовано принципи побудови інтегрального узагальнюючого показника оцінки вартості підприємства та його складові.
Description
Keywords
вартість бізнесу, чиста вартість активів, ймовірність банкрутства, ліквідність, фінансова стійкість, грошовий потік
Citation
Бродська І. І. Методичні підходи до побудови аналітичної моделі інтегральної оцінки вартості підприємства / І. І. Бродська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 291–300.