Організаційно-методологічні аспекти обліку витрат на ремонт основних засобів відповідно до вимог податкового кодексу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті висвітлено організацію і методику обліку витрат на ремонт основних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України, обґрунтовано необхідність відкриття субрахунку 237 «Ремонт основних засобів», на якому в розрізі аналітичних рахунків буде накопичуватися інформація, необхідна для прийняття управлінських рішень.
In the article the organization and method of accounting for repairs of fixed assets in accordance with the requirements of the Tax Code of Ukraine, the necessity of opening subaccount 237 "Repair of fixed assets" which in the context of the analytical accounts will accumulate the information needed for management decisions.
Description
Keywords
ремонт основних засобів, покращення об’єкта основних засобів, капітальні інвестиції, витрати звітного періоду, капіталізація витрат на капітальний ремонт, податкові різниці, repair of fixed assets, fixed asset improvement, capital investments, period costs, capitalization of expenditures for capital improvements, tax differences
Citation
Толстих М. А. Організаційно-методологічні аспекти обліку витрат на ремонт основних засобів відповідно до вимог податкового кодексу / М. А. Толстих // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 498–503.