Особенности перехода бухгалтерского учета предприятий Российской Федерации на международные стандарты финансовой отчетности

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Безруких П. Особенности перехода бухгалтерского учета предприятий Российской Федерации на международные стандарты финансовой отчетности / П. Безруких // Проблеми формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: С. Ф. Покропивний (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Спец. вип.: Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. – C. 92-102.