Подолання структурної кризи економіки регіонів на засадах «нового регіоналізму»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Мельник А. Ф. Подолання структурної кризи економіки регіонів на засадах «нового регіоналізму» / А. Ф. Мельник // Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 – 27 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2013. — С. 198-201.
Collections