Права власності: синергетичний ефект інституціоналізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджуються можливості досягнення синергетичного ефекту у процесі інституціоналізації і специфікації системи прав власності як базисного інституту і умови трансформації економіки.
Description
Keywords
Інституціоналізація, специфікація прав власності, синергетичний ефект
Citation
Ткач А. А. Права власності: синергетичний ефект інституціоналізації / А. А. Ткач // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 276–284.