Використання звітності банків при моделюванні оцінки операційного ризику банківських інновацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Максимова А. В. Використання звітності банків при моделюванні оцінки операційного ризику банківських інновацій / А. В. Максимова // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практич. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2013. - С. 260-262.
Collections