Посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Податкові системи зарубіжних країн
  (Університет державної фіскальної служби України, 2021) Андрущенко, Володимир Леонідович; Тучак, Тетяна Володимирівна
  Навчальний посібник актуальний і корисний тим, що ознайомлює читачів: студентів, аспірантів, викладачів та всіх, кого цікавлять податки, із зарубіжним досвідом оподаткування у найбільш розвинених державах світу. В Україні не обійтися без передової західної школи, засвоєння і використання унікального наукового потенціалу та практичної компетенції зарубіжних фіскальних служб. Автори сподіваються, що видання дасть поштовх до самостійних роздумів і порівнянь. Навчальний посібник орієнтований на усвідомлене сприймання нагальної суспільної корисності податків та свідому участь громадян у виконанні податкових зобов’язань.
 • Item
  Сучасні напрями розвитку обліку та його термінології
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Еволюція автоматизації бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Становлення сучасної системи бухгалтерського обліку в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Реформування національної системи бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Вітчизняний облік у радянський період
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Вплив російської облікової школи на український облік після Жовтневого перевороту та у період нової економічної політики (НЕП)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Розвиток обліку на Галичині у XVIII–XIX ст.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Бухгалтерський облік на українських землях у період Середньовіччя
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Облік за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Витоки господарського обліку на українських землях у праісторичні часи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Форми бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Еволюція окремих категорій обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Виникнення і значення ідеї подвійного запису
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Городянська, Лариса Володимирівна; Horodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна
 • Item
  Маркетинг у банках
  (Полтавський університет споживчої кооперації України, 2008) Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич; Бєлявцев, М. І.; Тягунова, Н. М.
  У навчальному посібнику викладено теорію та наукові основи маркетингу в банках, основні параметри маркетингу механізмів формування, функціонування та розподілу банківського капіталу, його інструментарій, продукти, процеси, а також питання підвищення конкурентноздатності банку та банківської системи шляхом застосування маркетингу в банках та оптимізації структури управління. Цей посібник відрізняється від раніше виданих висвітленням маркетингових процесів у банках з точки зору банківської специфіки формування, функціонування та розподілення капіталу, що властиво виключно банківській системі, суто банківським процесам і механізмам.
 • Item
  Організація та здійснення контролю органами державної фінансової інспекції України за сферою державних закупівель
  (Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013) Підмогильний, Олександр Олександрович
  У посібнику розглянуті питання організації та здійснення фінансового контролю органами Державної фінансової інспекції України за сферою закупівель за державні кошти.