Volume 1, № 1, December

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Реформування місцевого самоврядування та управління функціонуванням регіональних соціумів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, Иван Васильевич; Лукаш, Ірина Михайлівна; Lukash, Iryna; Лукаш, Ирина Михайловна; Фащевський, Микола Іванович; Fashchevskyy, Mykola; Фащевский, Николай Иванович
  У статті розглядаються принципові питання, які посилюють і поглиблюють регулюючу роль організації управління функціонуванням регіональних соціумів. Обгрунтовується регулююча роль міської об’єднаної територіальної громади в соціально-економічному розвитку суміжних територій. Пропонуються шляхи удосконалення і конкретизації певних положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 • Item
  Перспективи і проблеми видобутку сланцевого газу на території України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Lebega, Olga
  У статті здійснено аналіз перспектив і проблем, пов’язаних із видобутком сланцевого газу в Україні. Проаналізовано характеристики потенційно продуктивних сланцевих формацій на території України, де можливе промислове видобування газу. Визначено основні економічні вигоди та проблеми, що можуть мати місце при видобуванні природного газу із сланцевих порід.
 • Item
  Постіндустріальна економіка старопромислових регіонів: чому нас вчить європейський досвід?
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Snigova, Olena
  Доведено необхідність виокремлення старопромислових регіонів в якості об’єкту державної регіональної політики. Встановлено характеристики старопромислових регіонів європейського простору та визначено особливості регіонів цього типу в Україні. Визначено типовий шлях набуття регіоном статусу старопромислового. Проаналізовано вітчизняний досвід державної регіональної політики щодо старопромислових регіонів. Оцінено європейський досвід структурного оновлення економіки старопромислових регіонів України. З’ясовано, що при здійсненні структурної перебудови старопромислових регіонів в Україні доцільно використовувати досвід Німеччини – на засадах впровадження «моделі постіндустріального синтезу». Надано рекомендації щодо становлення в старопромислових регіонах Україні «моделі постіндустріального синтезу».
 • Item
  Урбанізаційні вектори впливу на економічні процеси в суспільстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Solopenko, Tetyana
  У статті проаналізовано основні тенденції розвитку та інтенсивність урбанізаційних процесів у різних регіонах світу. Розглянуто позитивні та негативні аспекти урбанізованого суспільства. Узагальнено основні етапи інституціоналізації міського розвитку як на міжнародному рівні, так і в Україні. З’ясовано особливості урбанізаційних процесів в суспільстві та їх вплив на економічний стан держави та регіонів.
 • Item
  Providing a Professional Development Model for Managers in Urban Areas (Case: Bank Shahr)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Zarandi, Hossein Mohammadpour; Mozdabadi, Seyed Mohsen Tabatabaei
  Managers professional development is a measure that improves management performance through increasing manager’s knowledge or skills and by changing his/her attitude. In this regard, this research deals with effective factors on professional development of Bank Shahr managers by using qualitative approach. For this purpose, depth interview was conducted with 23 senior and top managers of Bank Shahr. To analyze data from the interviews, interpretative analysis was used. The validity of research findings was confirmed by examining members (interviewees). In order to calculate reliability or compatibility of conducted encodings, test-retest reliability method and inter-coder reliability between two coders were used. The results of analysis indicated that professional development of managers included development in two individual and organizational aspects. Regarding individual development, three development levels of psychological features including development of specialized knowledge, managerial development, and ethical development are proposed. In the area of organizational development, the development of organizational and procedural features should be done. In the field of development of psychological characteristics, factors such as critical thinking, creativity, emotional intelligence, risk taking and self-development of managers must be developed. In the field of professional and managerial knowledge, the needs of professional development of Bank Shahr managers include the ability to use technology, mastery of decision making principles and problem solving, stress management, team building capabilities, management of organizational conflicts, the ability to communicate effectively, and the principles and techniques of negotiation. For professional development of managers, organizational structural development including attention to talent management, organizational support, performance management, learner organization, organizational climate, career path and networking, and in the area of developing educational processes of the organization factors such as coaching, practical learning, successor and organizational learning should be considered and developed.
 • Item
  Розрахунок чисельності населення на підставі показників споживання як основа для визначення потенціалу міст України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Zhebchuk, Roman
  У статті визначено важливу роль міст у координатах людської взаємодії, досліджено сутність динамічного процесу урбанізації в світі. Окреслено методологічну проблему вибору оцінки чисельності населення міських територій, проаналізовано структуру населення України за місцевостями проживання, а також чисельність населення українських міст-обласних центрів за офіційними даними останніх Всеукраїнських переписів населення. Запропоновано методику розрахунку ідентифікації наближеної до справжньої чисельності населення міських територій за критеріями обсягів відпущеної мешканцям міста води та встановлених нормативів водопостачання, а також на основі даних щодо середньої норми спожитих обсягів води міським населенням. Акцентовано увагу на відсутності в Україні в публічному доступі системної статистичної та просторової інформації про місто, що ускладнює проведення емпіричних наукових досліджень з урбаністики. Автор наполягає на необхідності здійснення реалістичної оцінки чисельності населення українських міст в контексті глобалізаційних, інтеграційних, технологічних викликів, а також структурних та інституційних зрушень в економічній системі України.
 • Item
  Emerging Carrier Business Models of Аirlines: Case of Middle East Region
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Heiets, Iryna; Konchyn, Vadym; Кончин, Вадим Ігорович; Кончин, Вадим Игоревич; Svyrydiuk, Viktoria
  In this paper emerging carriers business model is explored. The reason for this research became an observation of phenomena within the airline industry, in particular, a fast growth of Middle East region in terms of passenger transportation, due to incredible development of those carriers. The research subject is an airline business model, which has formed in the Middle East due to certain conditions inherent exactly to this region. The objective of this paper is to analyze the formation of regional emerging carrier business model under the certain market conditions and evaluate the potential ways to sustain this model. The literature review made it possible to highlight a plenty of research papers concerning actual business models regarded as suitable for estimation of airlines activity last decade. The tasks of our research are to find out a marketplace and market share of the Middle East emerging carriers in the world airline industry at main geographical regions; to analyze operational and financial indicators of regional emerging carriers (estimate their passenger flows, fleet structure, number of directions, ASK – available seat kilometers, RPK – revenue passenger kilometers, etc.); to inspect the factors that influence on the growth generating drivers of Middle East regional emerging carriers by means of multiple regression analysis (using the SPSS Statistics package); to take a strategic view of further development of the Middle East airlines regionally and globally.
 • Item
  Конкурентні переваги промисловості регіонів України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12) Ishchuk, Svitlana
  Розроблено новий методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності промисловості крізь призму її конкурентних переваг у розрізі ефективності та активності. Побудовано рейтинг регіонів України за значеннями інтегрального індексу конкурентоспроможності промисловості. Здійснено структурно-динамічну оцінку промислового сектора національної економіки за видами промислової діяльності. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня конкурентних переваг вітчизняної промисловості, зокрема шляхом модернізації основного капіталу.