№ 5 (57) вересень – жовтень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Кейс. «Турецький гамбіт» (викладення кейсу і конфіденційних інструкцій)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Єрьоменко, Галина В.
 • Item
  Медіація альтернативний спосіб розв'язання конфліктів, або і вівці цілі, і вовки не голодні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Єрьоменко, Галина В.
  У статті викладено сутність нового способу альтернативного вирішення конфліктів – медіації, а також базових принципів і переваг її застосування. Пропонується більш детальне знайомство з такими поняттями, як консенсус і компроміс, ефективна медіація, а також вимогами і умовами, за яких особа може бути ефективним медіатором. Для читачів є можливість спробувати себе у ролі медіатора під час розв’язання кейсу «Турецький гамбіт».
 • Item
  Маркетолог на підприємстві: стратег чи мішень? (Які знання та навички життєво необхідні)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Шульгіна, Людмила М.
 • Item
  Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Тарасенко, Ірина О.
  Сьогодні концепцію корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) поширюють і намагаються інтегрувати у ділову активність більшість великих вітчизняних підприємств, банків, корпорацій. Водночас вона має суттєвий вплив та кожна малий і середній бізнес, на сталий розвиток суспільства.
 • Item
  Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Литовченко, Ірина Л.
  Розглядаються можливості застосування інтернет-маркетингу для оптимізації витрат і підвищення конкурентоспроможності в діяльності комерційних структур в умовах економічної кризи. Пропонуються три напрями стратегічних рішень і інструментарій їх реалізації. Виявлені тенденції антикризових заходів у сфері комплексу інтернет-маркетингових комунікацій: контекстної реклами, пошукової оптимізації, інтернет-PR, формування і підтримка професійних і корпоративних інтернет-співтовариств. Вивчені форми «перетікання» бізнесу у віртуальний простір.
 • Item
  Сучасний «партизанський маркетинг»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Ковальчук, Світлана; Тябіна, Олена
  Сучасні ЗМІ вже перенасичені рекламними повідомленнями так само, як вулиці мегаполісу – шумом і скреготом. У людей поступово виробився «імунітет» до реклами. Саме тому рекламодавці вже давно ведуть справжню війну за увагу споживачів.
 • Item
  Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми її розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Азарян, Олена М.; Соболєв, В’ячеслав О.
  Pre-conditions of transformation of retail business and certainly factors which influence on it are considered in the article; certainly processes and elements of retail business, which strengthen its value as a key initiator of development, certainly the stages of becoming and development of retail business in Ukraine, features are grounded each of the certain stages.
 • Item
  Побудова функціонуючої системи маркетингового бізнес аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Стефанишин, В’ячеслав Я.
  Головною метою даної статті є необхідність продемонструвати можливість побудови «Системи маркетингового бізнес-аналізу» та оцінити її переваги для стратегічного розвитку українських торгово-промислових підприємств.
 • Item
  Оптимізація надання послуги «MYSTERY SHOPPING» в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Лян, Світлана В.
 • Item
  Ринок маркетингових досліджень: погляд на 2009 рік
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Пилипенко, Вікторія М.
  У статті розглянуто світовий ринок маркетингових досліджень, висвітлено інформацію щодо розвитку індустрії маркетингових досліджень в окремих країнах у 2008 р. Проаналізовано та узагальнено очікування та перспективи ринку маркетингових досліджень на 2009 р.