№ 1 (106) січень – лютий

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Аналіз сутності управління багатоквартирним будинком та необхідності підготовки менеджерів (управителів)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Максименко, Ольга; Кулакова, Валерія
  У статті викладено аналіз сутності та форм управління багатоквартирним будинком, створення ОСББ, навчання менеджерів (управителів) багатоквартирного будинку. Також в статті представлені переваги та недоліки форм управління багатоквартирним будинком.
 • Item
  Маркетинговая стратегия развития автомобилестроения в Украине
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Папашев, Олег; Сокол, Михаил
  На одном из официальных выступлений в высшем государственном законодательном органом Республики Узбекистан, Олий Мажлис, Ислам КАРИМОВ сказал: «Наше независимое государство стремительно идет по пути прогресса. И одна из первых побед — рождение совершенно новой для нашей экономики отрасли — автомобилестроения».
 • Item
  Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Зозульов, Олександр; Москаленко, Олександра
  Необхідність маркетингових досліджень обумовлена потребою зниження ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання і розуміння стану і динаміки факторів навколишнього середовища. В даний час все більше компаній використовують новий напрямок маркетингових досліджень, який об'єднує в собі маркетинг, нейрофізіологію і когнітивну психологію. Стаття описує основні поняття, які лягли в основу нейромаркетингових досліджень. У роботі виділено і охарактеризовано основні етапи такого дослідження. Стаття торкається питань, пов'язаних зі спеціальними нейромаркетинговими інструментами, які маркетологи використовують для отримання актуальних результатів в ході досліджень. Також, виявлено основні причини використання таких інструментів і визначені параметри, які дослідники аналізують при формуванні висновків і рекомендацій. У статті подані результати дослідження з приводу використання технології айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок. Визначено, що айтрекінг доповнює традиційні методи дослідження, дає нове розуміння проблеми і наочно підтверджує сформовані гіпотези. Авторами обґрунтовано актуальність використання технології компаніями, що займаються розробкою та тестуванням веб-сайтів, за допомогою зіставлення показників, які отримуються у процесі нейромаркетингового дослідження та критеріїв ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій.
 • Item
  Ринок маркетингових досліджень в Україні 2017 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Лилик, Ірина Вікторівна; Liluk, Iryna; Лылык, Ирина Викторовна
  Дослідження ринку маркетингових досліджень виконується Українською Асоціацією Маркетингу з метою надання операторам ринку інформації щодо тенденцій на ринку та реального стану справ. Це дослідження спирається на данні, які дослідницькі компанії надають для аналізу та експертні думки. Результати дослідження презентуються на засіданні Клубу директорів дослідницьких агенцій та конфереії «Маркетинг в Україні».