Курси лекцій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Регіональна економіка
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Ольшанська, Олександра Володимирівна; Ольшанская, Александра Владимировна; Фащевський, Микола Іванович; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Белоконь, Иван Васильевич; Пітюренко, Юхим Іванович; Питюренко, Юхим иванович; Цибуляк, Валентина Петрівна; Цибуляк, Валентина Петровна; Чук, Людмила Георгіївна; Чук, Людмила Георгиевна; Заяць, Тетяна Анатоліївна; Заяц, Татьяна Анатольевна; Краєвий, Олександр Дмитрович; Краевой, Александр Дмитриевич; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Бойко, Наталія Олександрівна; Бойко, Наталия Александровна; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Братчук, Любов Йосипівна; Братчук, Любовь Иосифовна; Танигін, Георгій Іванович; Таныгин, Георгий Иванович; Шмігельська, Євгенія Анатоліївна; Шмигельская, Евгения Анатольевна
  «Регіональна економіка» — це навчальна дисципліна, покликана забезпечувати фундаментальну економічну підготовку бакалаврів усіх спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво». «Регіональна економіка: Тексти лекцій» призначені надати студентам економічних спеціальностей знання з теорії регіональної економіки та просторового розвитку господарства, а також особливостей функціонування соціально-економічних систем регіонів України. Глибоке вивчення регіональної економіки сприятиме можливості набуття студентами основних навичок самостійної оцінки регіонального підприємницького клімату та інвестиційної привабливості регіонів.
 • Item
  Региональная экономика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ольшанская, Александра Владимировна; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Фащевский, Николай Иванович; Фащевський, Микола Іванович; Белоконь, Иван Васильевич; Білоконь, Іван Васильович; Питюренко, Юхим Иванович; Пітюренко, Юхим Іванович; Цибуляк, Валентина Петровна; Цибуляк, Валентина Петрівна; Чук, Людмила Георгиевна; Чук, Людмила Георгіївна; Заяц, Татьяна Анатольевна; Заяць, Тетяна Анатоліївна; Краевой, Александр Дмитриевич; Краєвий, Олександр Дмитрович; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Коценко, Катерина Федорівна; Бойко, Наталия Александровна; Бойко, Наталія Олександрівна; Братчук, Любовь Иосифовна; Братчук, Любов Йосипівна; Таныгин, Георгий Иванович; Танигін, Георгій Іванович; Шмигельская, Евгения Анатольевна; Шмігельська, Євгенія Анатоліївна
  «Региональная экономика» — это учебная дисциплина, призванная обеспечивать фундаментальную экономическую подготовку бакалавров всех специальностей направления «Экономика и предпринимательство». «Региональная экономика: Тексты лекций» предназначены дать студентам экономических специальностей знания по теории региональной экономики и пространственному развитию хозяйства, а также особенностям функционирования социально-экономических систем регионов Украины. Глубокое изучение региональной экономики будет способствовать получению студентами основных навыков самостоятельной оценки регионального предпринимательского климата и инвестиционной привлекательности регионов.