Матеріали наукових студенських конференцій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 76
 • Item
  Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Василик, Алла Володимирівна
  Збірник тез студентів університету укладено за підсумками їх досліджень, представлених на науковій конференції КНЕУ 17 квітня — 20 травня 2023 р. Доповіді студентів присвячено перспективам розвитку інноваційних процесів в Україні, глобалізаційним тенденціям в економіці, сучасним особливостям міжнародної конкурентоспроможності країн світу, новітнім підходам у менеджменті і маркетингу, економіці праці і соціальному забезпеченню, розвитку фінансової сфери, правовому забезпеченню інноваційного розвитку економіки України. Розглянуто питання щодо застосування кількісних методів та інформаційних технологій в економічних дослідженнях.
 • Item
  Наукові барви – 2023
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04) Рєпіна, Інна Миколаївна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Чабан, Віталій Григорович; Ямненко, Галина Євгенівна
  У збірнику подано тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, яка відбулася 27–28 квітня 2023 року. Метою конференції було виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, сприяння успішному професійному росту, стимулювання і підтримка наукової діяльності у сфері економіки та підприємництва. У доповідях висвітлено питання, що розкривають сучасні тенденції розвитку бізнесу в Україні в умовах воєнного стану, особливості та стратегії капіталізації підприємницьких ідей, інноваційні інструменти та управління інтелектуальною власністю у цифрову епоху, лідерства та партнерства в бізнесі, проблеми агробізнесу під час воєнного стану в Україні. Матеріали публікуються у авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.
 • Item
  Наукові барви – 2022
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05) Рєпіна, Інна Миколаївна; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Шергіна, Лідія Антонівна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Єранкін, Олександр Олександрович; Ямненко, Галина Євгенівна
  У збірнику подано тези доповідей учасників однойменної декади студентської науки 89-ї загальноуніверситетської наукової студентської конференції «Інноваційні ідеї та проєкти для економічного відродження України» (17–27 трав. 2022 року). Декада студентської науки «Наукові барви» щороку проводиться за ініціативою колективу кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з метою виявлення студентів, здібних до наукових досліджень та інноваційних рішень у сфері економіки та підприємництва. У доповідях висвітлено питання, що розкривають напрями розвитку бізнесу в Україні та світі, масштабування та капіталізації підприємницьких ідей, розгортання інновацій та інтелектуальної власності у цифрову епоху, лідерства та партнерства в бізнесі, необхідні для повоєнного економічного відродження України. Тези доповідей викладено в авторській редакції.
 • Item
  Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Старіков, Олександр Юрійович
  Збірник тез доповідей здобувачів вищої освіти університету укладено за підсумками результатів досліджень, представлених на науковій конференції КНЕУ 17 квітня — 20 травня 2023 року. Доповіді здобувачів присвячено актуальним питанням розвитку бізнес-економіки та підприємництва, використанню кращих управлінських практик вітчизняними організаціями, здійсненню економічного аналізу для обґрунтування заходів і механізмів розвитку економіки України. Розглянуто проблеми формування державної політики, впровадження інноваційних бізнес-технологій в умовах війни та післявоєнного відновлення національної економіки.
 • Item
  Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Примаченко, Олена Леонідівна
  Збірник тез студентів факультету обліку та податкового менеджменту укладено за підсумками їх досліджень, представлених на науковій конференції КНЕУ імені Вадима Гетьмана 17 квітня — 20 травня 2023 р. Доповіді студентів присвячено викликам та векторам розвитку обліку, контролю та оподаткування у післявоєнній розбудові України, значенню податкового менеджменту, аналізу та фінансового моніторингу в умовах економічного відродження України. Розглянуто питання щодо застосування інноваційних та digital-технологій обліку, аналізу та аудиту для забезпечення післявоєнного відновлення та розвитку країни.
 • Item
  Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Чернега, Віталій Миколайович
  Збірник доповідей студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана укладено за результатами їхніх досліджень, представлених на Ювілейній 90-й щорічній студентській наукової конференції, зокрема: на 5 платформах («Повоєнне відродження України: публічно-правові, приватноправові та міжнародно-правовий аспекти», «Міжнародні та національні аспекти повоєнної відбудови і сталого розвитку України», «Приватноправові аспекти інноваційних проєктів для післявоєнного відновлення та розвитку України», «Суспільно-політичні аспекти повоєнного відновлення України: історичний досвід, виклики і можливості», «Restart Ukraine: post-war reconstruction»). У виданні також фігурують доповіді студентів, у яких розкрито актуальні аспекти Gender and Crime.
 • Item
  Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Бондарчук, Лариса Михайлівна; Вінська, Оксана Йосипівна; Грищенко, Наталія Вячеславівна; Капуш, Алла Володимирівна; Козачок, Тетяна Сергіївна; Курбатов, Сергій Володимирович; Лобецька, Інна Михайлівна; Машина, Юлія Павлівна; Сандул, Марія Станіславівна; Черницька, Тетяна Володимирівна; Швиданенко, Олег Анатолійович
  Збірник тез здобувачів вищої освіти факультету міжнародної економіки і менеджменту укладено за підсумками їх досліджень, представлених на науковій конференції КНЕУ 17 квітня – 20 травня 2023 р. Доповіді здобувачів присвячено інноваційним проєктам для післявоєнного відновлення та розвитку України.
 • Item
  Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Завистовська, Ганна Іполитівна
  Збірник тез студентів університету укладено за підсумками їх досліджень, представлених на науковій конференції КНЕУ 17 квітня — 20 травня 2023 р. Доповіді здобувачів вищої освіти присвячені широкому колу актуальних фінансових питань та перспектив розвитку інноваційних процесів в Україні. Зокрема, вони стосувалися: проблем галузей бюджетування, банківської справи та страхування, податкової та митної політики; мінімізації тиску на державні та місцеві фінанси, а також на корпоративні фінанси; інвестиційної активності в державі та інших реформ; впливу цифрової екосистеми та військових дій на реальну економіку України; глобалізаційних тенденцій тощо.
 • Item
  Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Луцишина, Жанна Володимирівна
  Публікація актуалізує питання маркетингового забезпечення інноваційних процесів в період відновлення економіки України у повоєнний час. Актуальні проблеми логістики у період воєнного часу та шляхи оптимізації та інтенсифікації логістичної діяльності в Україні. Математичні методи та моделі в прикладних економічних дослідженнях. Іншомовна компетентність у контексті євроінтеграційного вектору України.
 • Item
  Пріоритети сталого розвитку в умовах інноваційної економіки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-28)
  У збірнику подано тези доповідей магістрантів Навчально-наукового інституту бізнес-освіти імені Анатолія Поручника, Кафедра інноваційних бізнес-технологій, студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
 • Item
  Розвиток економіки України в нових реаліях міжнародних відносин
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-07)
  У збірнику подано тези доповідей студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 • Item
  Інноваційні ідеї та проєкти для економічного відродження України
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Піскунова, Олена Валеріївна
  Збірник доповідей студентів університету укладено за підсумками їхніх досліджень, представлених на 89-ій щорічній студентській науковій конференції КНЕУ за міжнародною участю «Інноваційні ідеї та проєкти для економічного відродження України», яка відбулась з 20 травня по 04 червня 2022 року. Доповіді студентів присвячено перспективам розвитку інноваційних процесів в Україні, новітнім підходам у менеджменті і маркетингу, економіці праці і соціальному забезпеченню в умовах посилення регіональних та глобальних конфліктів, міжнародним механізмам післявоєнної відбудови та відродження економіки і бізнесу. Розглянуто питання щодо застосування кількісних методів та інформаційних технологій в економічних дослідженнях. У непрості часи для вітчизняних університетів і студентів дуже важливою є спільна інтеграція навколо питань відродження нашої Батьківщини у післявоєнний період.
 • Item
  Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05) Піскунова, Олена Валеріївна
  Збірник тез студентів університету укладено за підсумками їх досліджень, представлених на науковій конференції КНЕУ 12–18 травня 2021 р. Доповіді студентів присвячено перспективам розвитку інноваційних процесів в Україні, цифровій трансформації глобальної екосистеми та міжнародних економічних відносин, новітнім підходам у менеджменті і марrетингу, економіці праці і соціальному забезпеченню в епоху діджітел — трансформації, фінансовим інноваціям, правому забезпеченню інноваційного розвитку економіки України. Розглянуто питання щодо застосування кількісних методів та інформаційних технологій в економічних дослідженнях.
 • Item
  Соціально-трудова сфера: досвід та інновації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05) Колот, Анатолій Михайлович; Лопушняк, Галина Степанівна; Петюх, Василь Миколайович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Василик, Алла Володимирівна; Кицак, Тарас Григорович; Поплавська, Оксана Миколаївна; Смалійчук, Ганна Володимирівна
  У збірнику подано тези доповідей студентів-учасників платформи кафедри управління персоналом та економіки праці «Соціально-трудова сфера: досвід та інновації» у межах 88-ї загальноуніверситетської студентської наукової конференції «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі» що відбулась 17–18 травня 2021 р. Об’єднуючою думкою, присутньою у більшості матеріалів, які подані на конференцію, є та, що тенденції та домінанти формування інноваційної економіки визначають новий рівень соціалізації відносин у сфері праці, нові можливості самореалізації та утвердження людиноорієнтованих цінностей, нові виклики та новий рівень управління персоналом і забезпечення якості трудового життя в сучасних організаціях.
 • Item
  Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05) Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Гапоненко, Віра Анатоліївна; Усик, Віра Іванівна; Федірко, Наталія Вікторівна
  У збірнику представлені учнівські наукові есе з проблем публічного управління в історії української держави.
 • Item
  Наукові барви – 2021
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05) Рєпіна, Інна Миколаївна; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Шергіна, Лідія Антонівна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Єранкін, Олександр Олександрович; Ямненко, Галина Євгенівна;
  У збірнику подано тези доповідей учасників однойменної декади студентської науки 88-ї загальноуніверситетської наукової студентської конференції «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі» (10–18 травня 2021 року). Декада студенської науки «Наукові барви» щороку проводиться за ініціативою колективу кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з метою виявлення студентів, здібних до наукових досліджень та інноваційних рішень у сфері економіки та підприємництва. У доповідях висвітлено питання, що розкривають сучасні напрями розвитку бізнесу в Україні та світі, масштабування та капіталізації підприємницьких ідей, розгортання інновацій та інтелектувальної власності у цифрову епоху, лідерства та партнества в бізнесі, економіку сучасного агробізнесу. Тези доповідей викладено в авторській редакції.
 • Item
  Наукові барви – 2020
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05) Рєпіна, Інна Миколаївна; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Шергіна, Лідія Антонівна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Ямненко, Галина Євгенівна; ;
  У збірнику подано тези доповідей учасників однойменної декади студентської науки 87-ї загальноуніверситетської наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проєкти» (4–13 травня 2020 року). Декада студенської науки «Наукові барви» щороку проводиться за ініціативою колективу кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з метою виявлення студентів, здібних до наукових досліджень та інноваційних рішень у сфері економіки та підприємництва. У доповідях висвітлено питання, що розкривають сучасні напрями розвитку бізнесу в Україні та світі, масштабування та капіталізації підприємницьких ідей, розгортання інноваційного підприємництва, генерування креативних ідей та реалізації проєктів у сфері бізнес-освіти. Тези доповідей викладено в авторській редакції.
 • Item
  Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05-16) Малий, Іван Йосипович; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Федірко, Наталія Вікторівна
  У збірнику представлені учнівські наукові есе з проблем публічного управління в історії української держави.
 • Item
  Міжнародна економічна діяльність у ХХІ столітті: механізми, форми, регулювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-13) Солодковський, Юрій Мечиславович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Поручник, Анатолій Михайлович; Мозговий, Олег Миколайович; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Галенко, Оксана Миколаївна; Федірко, Олександр Анатолійович; Бурмака, Микола Олексійович; Веремієнко, Тетяна Сергіївна
  У збірнику подано тези доповідей студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 • Item
  Менеджмент 2020: виклики та перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18) Сагайдак, Михайло Петрович; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Гагнідзе, І.; Саркісян-Дікова, K.; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Решетняк, Тетяна Іванівна; Голіонко, Наталія Григорівна; Флешеріу, К.
  Ідентифіковано сучасні трансформаційні виклики та технологічні тренди, які постають у бізнес-середовищі майбутнього; охарактеризовано сучасні концепції та інструменти управління організаціями; визначено інноваційні підходи в менеджменті; уточнено ефективні стратегії управління людськими ресурсами; обґрунтовано особливості сучасних зовнішніх викликів менеджменту та окреслено майбутні перспективи розвитку бізнес-організацій.