Show simple item record

dc.contributor.authorСидорук, С. В.
dc.contributor.authorЦиганюк, Н. Є.
dc.date.accessioned2015-11-02T08:44:13Z
dc.date.available2015-11-02T08:44:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationСидорук С. В. Зміст постулатів економічної теорії в територіальній організації готельних послуг / С. В. Сидорук, Н. Є. Циганюк // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2–3. – С. 41–47. – Назва з титул. екрану.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/10681
dc.description.abstractПроаналізована економічні теорії на основі, яких сформовано принципи територіальної організації готельних послуг: принцип раціонального розміщення готельних закладів регіону; принцип мінімізації витрат готелів регіону на реалізацію готельних послуг; принцип оптимальної територіальної доступності готельних послуг; принцип соціальної спрямованості; принцип найближчого сусідства; принцип концентрації. Досліджено зміст поняття «територіальна організація готельних послуг». Сформовано особливості територіальна організація готельних послуг.uk
dc.description.abstractAnalysed economic theories on basis, that principles of territorial organization of hotel services are formed,: principle of the rational placing of hotel establishments of region; principle of minimization of charges of hotels of region is on realization of hotel services; principle of optimal territorial availability of hotel services; principle of social orientation; principle of the nearest neighbourhood; principle of concentration. Maintenance of concept "territorial organization of hotel services" is investigational. Features are formed territorial organization of hotel services.uk
dc.description.abstractПроанализирована экономические теории на основе которых сформирован принципы территориальной организации гостиничных услуг: принцип рационального размещения гостиничных заведений региона; принцип минимизации расходов отелей региона на реализацию гостиничных услуг; принцип оптимальной территориальной доступности гостиничных услуг; принцип социальной направленности; принцип ближайшего соседства; принцип концентрации. Исследовано содержание понятия «территориальная организация гостиничных услуг». Сформирован особенности территориальная организация гостиничных услуг.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectекономічна теоріяuk
dc.subjectтериторіальна організаціяuk
dc.subjectготельні послугиuk
dc.subjectрегіонuk
dc.subjecteconomic theoryuk
dc.subjectterritorial organizationuk
dc.subjecthotel servicesuk
dc.subjectregionuk
dc.subjectэкономическая теорияuk
dc.subjectтерриториальная организацияuk
dc.subjectгостиничные услугиuk
dc.subjectрегионuk
dc.titleЗміст постулатів економічної теорії в територіальній організації готельних послугuk
dc.title.alternativeTable of contents of postulates of economic theory is interritorial organization of hotel servicesuk
dc.title.alternativeСодержание постулат экономической теории в территориальной организации гостиничные услугиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc640.41:330.12/332.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record