Show simple item record

dc.contributor.authorГерасимчук, В. Г.
dc.date.accessioned2012-03-05T12:30:25Z
dc.date.available2012-03-05T12:30:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationГерасимчук В. Г. Управління маркетингом: освіта, наука, практика / В. Г. Герасимчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 25–35.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1217
dc.description.abstractАналізується розбіжність в тлумаченні понять «маркетинг», «управління», «управління маркетингом». Процес управління підприємством розглядається як узгоджена послідовність виконання загальних і спеціальних функцій. Досліджена структура пріоритетів при висвітленні маркетингової проблематики на шпальтах вітчизняних часописів. Уточнюється роль і місце маркетингу в управлінні підприємством. Наголошується на доцільності вдосконалення навчальних планів при підготовці маркетологів.uk
dc.description.abstractDivergence is analysed in interpretation of concepts «marketing», «management», «marketing management». The process of management an enterprise is examined as the concerted sequence of implementation of public and special functions. The structure of priorities is investigational at illumination of marketing range of problems on the columns of home magazines. A role and marketing place are specified in a management an enterprise. It is marked on expediency of perfection of curricula at preparation of marketing specialists.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectдидактикаuk
dc.subjectінженерuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectобмінuk
dc.subjectпідприємництвоuk
dc.subjectспоживачuk
dc.subjectтоварuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectcommodityuk
dc.subjectconsumeruk
dc.subjectdidacticsuk
dc.subjectefficiencyuk
dc.subjectengineeruk
dc.subjectenterpriseuk
dc.subjectexchangeuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectmarketinguk
dc.subjectproductuk
dc.titleУправління маркетингом: освіта, наука, практикаuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record