Show simple item record

dc.contributor.authorМальченко, Віктор Матвійович
dc.date.accessioned2012-03-13T13:59:05Z
dc.date.available2012-03-13T13:59:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationМальченко В. М. Маркетинг у системі відтворення матеріальних благ / В. М. Мальченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні. – С. 545–555.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1271
dc.description.abstractРозкрито маркетингові засоби впливу на попит на стадіях відтворення матеріальних благ. Проаналізовано вплив маркетингових комунікацій на стадіях просування товару та засобів з підсилення інноваційного потенціалу і якісного управління в закупівельно-виробничих стадіях. Виявлено нерівнозначність маркетингового впливу за стадіями відтворювального процесу виробництва продукції та продажу товару. На основі дослідження причин нерівнозначності запропоновано підходи не тільки включення засобів маркетингу, а й поступового інтегрування маркетингу у всі функції діяльності підприємства. Вибір маркетингових стратегій управління з орієнтацією не на функції, а на відтворювальний виробничий процес, здатний забезпечити конкурентні переваги підприємства на ринку.uk
dc.description.abstractThe article discloses marketing remedies of influence on the demand at stages of reproduction of wealth. Had been analyzed the influence of marketing communications at the stages of product promotion and remedies of strengthening innovative capacity and perfect control of procurement and production stages. Hadn’t been revealed equivalence marketing exposure for the reproductive stages of the production and sales. Based on research reasons of no equivalence author proposed approach not only the inclusion of marketing, but also the gradual integration of all marketing functions of the enterprise. The choice of marketing strategies with a focus not on the function of reproduction but on the manufacturing process that can provide competitive advantages on the market.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмаркетингові комунікаціїuk
dc.subjectінноваціїuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectвідтворювальний процесuk
dc.subjectфази (стадії) процесуuk
dc.subjectзакупівельний (зворотній), внутрішній, традиційний (збутовий) маркетингuk
dc.subjectмаркетинг взаємодіїuk
dc.subjectінтегруванняuk
dc.subjectмаркетингові стратегіїuk
dc.subjectmarketing communicationsuk
dc.subjectinnovationsuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectreproduction processuk
dc.subjectstages of processuk
dc.subjectpurchase (back), internal, traditional (on sale) marketinguk
dc.subjectinteraction marketinguk
dc.subjectintegrationuk
dc.subjectmarketing strategiesuk
dc.titleМаркетинг у системі відтворення матеріальних благuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.339.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record