Show simple item record

dc.contributor.authorBayramov, Shahin Vagifen
dc.date.accessioned2012-04-06T11:43:54Zen
dc.date.available2012-04-06T11:43:54Zen
dc.date.issued2011-07-17
dc.identifier.citationBayramov S. V. Economic integration processes within the frame of the European Union: theoretical-conceptual basis and historical approach / S. V. Bayramov // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 395–402.en
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1446en
dc.description.abstractThis article is devoted to analysis of the economic integration processes from theoretical-conceptual and historical points-of-view of economic integration processes within the frame of the European Union (EU). Main concepts on economic integration were briefly analyzed and their approach to the integration processes in the European scale presented. Besides, some light was shed on the historic development path of the EU and it was characterized as a perfect economic integration block. The position held by the EU, integrating 27 countries of the Europe in the world economy, was presented with the comparison of proper macroeconomic world indices.uk
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу економічних нтеграційних процесів з точки зору теоретично-концептуального і іторичного погляду на економічні інтеграційні процеси в межах Європейського Союзу (ЄС). У статті представлені і коротко аналізовані основні концепції економічної інтеграції та їх підхід до інтеграційних процесів на європейській арені. Одночасно розглянута історія розвитку ЄС і підкреслено, що ця структура є найдосконалішим економічним інтеграційним блоком. За допомогою макроекономічних показників показано позицію ЄС, яка включає 27 європейських держав, у світовій економіці.en
dc.description.abstractСтатья посвящена анализу экономических интеграционных процессов с точки зрения теоретически-концептуального и исторического взгляда на экономические интеграционные процессы в рамках Европейского Союза (ЕС). В статье представлены и кратко анализированы основные концепции экономической интеграции и их подход к интеграционным процессам на европейской арене. Одновременно, рассмотрена история развития ЕС и подчеркнуто, что эта структура является самой совершенным экономическим интеграционным блоком. С помощью макроэкономических показателей, показана позиция ЕС, включающей 27 европейских стран, в мировой экономике.ru
dc.language.isoenuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectEUuk
dc.subjecteconomic integrationuk
dc.subjecttheory (concept)uk
dc.subjectEU economyuk
dc.subjectЄСen
dc.subjectекономічна інтеграціяen
dc.subjectтеорія (концепція)en
dc.subjectекономіка ЄСen
dc.subjectЕСru
dc.subjectэкономическая интеграцияru
dc.subjectтеория (концепция)ru
dc.subjectэкономика ЕСru
dc.titleEconomic integration processes within the frame of the European Union: theoretical-conceptual basis and historical approachen
dc.typeArticleen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record