Show simple item record

dc.date.accessioned2016-02-26T09:25:07Z
dc.date.available2016-02-26T09:25:07Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationАнтикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 344 с.uk
dc.identifier.isbn978-966-926-057-4
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/14707
dc.description.abstractУ збірнику представлено тези доповідей дослідників з України, Росії, Білорусі та Польщі, що зорієнтовані на наукове обґрунтування шляхів ідентифікації інститутів держави, макроекономічної стабілізації та європейської інтеграції економіки України. Проблематика антикризового управління економікою України висвітлюється за такими напрямами: сучасні виклики економічної нестабільності у глобальному та національному вимірах; світова практика макроекономічного антикризового регулювання; засади модернізації суспільного сектора економіки; напрями реформування управління на регіональному та муніципальному рівнях, а також на рівні окремих галузей економіки та підприємств; місце публічного адміністрування в системі антикризового управління.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.titleАнтикризове управління економікою України: нові викликиuk
dc.title.alternativeAnti-crisis management of Ukrainian economy: new challengesuk
dc.title.alternativeАнтикризисное управление экономикой Украины: новые вызовыuk
dc.typeOtheruk
dc.subject.bbk65.050я43uk
dc.subject.udc338.124.4:338.24(477):005.334uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record