Show simple item record

dc.contributor.authorСініцин, Олексій Олегович
dc.contributor.authorSinitsyn, Oleksii
dc.contributor.authorСиницын, Алексей Олегович
dc.date.accessioned2016-03-01T08:34:15Z
dc.date.available2016-03-01T08:34:15Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationСініцин О. Забезпечення стійкості транснаціональних корпорацій в умовах кризи / О. Сініцин // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 156–160.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/14807
dc.description.abstractДля досягнення стабільного зростання у довгостроковій перспективі, транснаціональні корпорації використовують ряд переваг глобального масштабу діяльності, що дозволяють протистояти внутрішнім та зовнішнім викликам під час глобальних економічних криз.uk
dc.description.abstractTo achieve sustainable growth in the long term, transnational corporations use a number of advantages of global activities scale that allow to resist internal and external challenges of global economic crisis.uk
dc.description.abstractДля достижения устойчивого роста в долгосрочной перспективе, транснациональные корпорации используют ряд преимуществ глобального масштаба деятельности, позволяющие противостоять внутренним и внешним вызовам во время глобальных экономических кризисов.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.titleЗабезпечення стійкості транснаціональних корпорацій в умовах кризиuk
dc.title.alternativeEnsuring sustainability of transnational corporations under the crisis conditionsuk
dc.title.alternativeОбеспечение устойчивости транснациональных корпораций в условиях кризисаuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.92uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record