Show simple item record

dc.contributor.authorСітнер, Т. Г.
dc.date.accessioned2012-05-29T07:52:48Z
dc.date.available2012-05-29T07:52:48Z
dc.date.issued2011-05
dc.identifier.citationСітнер Т. Г. Податковий компонент стимулювання іноземного інвестування національних економік / Т. Г. Сітнер // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 239–248.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1619
dc.description.abstractУ статті розкривається зміст та сутність компонентів стимулювання іноземного інвестування національних економік з виокремленням податкового компоненту, як одного з найефективніших важелів державної підтримки залучення міжнародних інвестицій. Особливу увагу акцентовано на досвід використання податкових пільг різними країнами та визначенні характеру впливу на розвиток та стабілізацію економік цих країн.uk
dc.description.abstractВ статье раскрывается содержание и сущность компонентов стимулирования иностранного инвестирования национальных экономик с выделением налогового компоненту, как одного из самых эффективных рычагов государственной поддержки привлечения международных инвестиций. Особенное внимание акцентировано на опыте использования налоговых льгот разными странами и определении характера влияния на развитие и стабилизацию экономик этих стран.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectстимулювання іноземного інвестуванняuk
dc.subjectподатковий компонентuk
dc.subjectсоціально-культурний компонентuk
dc.subjectзаконодавчий компонентuk
dc.subjectполітичний компонентuk
dc.subjectфінансово-економічний компонентuk
dc.subjectстимулирование иностранного инвестированияuk
dc.subjectналоговый компонентuk
dc.subjectсоциально-культурный компонентuk
dc.subjectзаконодательный компонентuk
dc.subjectполитический компонентuk
dc.subjectфинансово-экономический компонентuk
dc.titleПодатковий компонент стимулювання іноземного інвестування національних економікuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.332.1:339.9uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record