Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Тенденції розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні 

  Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-25)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти діяльність інституційних інвесторів, які функціонують на фінансовому ринку України. Окреслено основні тенденції їх розвитку та проблеми, що стримують їх діяльність.
 • Сучасні тенденції лізингового фінансування інвестиційних проектів в Україні 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна; Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Визначити проблеми та обґрунтувати шляхи розвитку лізингового фінансування інвестиційних проектів в Україні. Методологія. У роботі застосовано сукупність методів наукового пізнання, серед яких методи ...
 • Сучасний досвід кредитування житлового будівництва в Україні 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто сучасний стан кредитування житлового будівництва в Україні. Автор проаналізовано особливості реалізації проектів щодо реалізації житлового будівництва за останні роки. Окрему увагу приділено іпотечному ...
 • Формування інвестиційних ресурсів в Україні 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-18)
  У статті розглядаються питання формування та використання інвестиційних ресурсів вітчизняними підприємствами, проаналізовано динаміку структури джерел фінансування капітальних інвестицій та визначено проблеми формування ...
 • Ринок нерухомості як сфера діяльності девелоперських компані 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-15)
  The article deals with theoretical approaches in determining the real estate market and its infrastructure. The work examines the main subjects of the real estate market, in particular, professional participants in the ...
 • Політичний ризик у проектному фінансуванні на прикладі проекту нафтотранспортної системи «Одеса–Броди» 

  Кузяк, Д. О.; Kuziak, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-24)
  Розглянуто причини затримки розвитку проекту ЄАНТК політичного характеру, а також їх вплив на економічну ефективність проекту.
 • Система реєстрації нерухомого майна та майнових прав в Україні 

  Мякишевська, Олена Миколаївна; Miakishevska, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-06-19)
  The article deals with the essence, necessity and goals of the system of registration of real estate and property rights in Ukraine. The main requirements of the State registration of immovable property and property rights ...
 • Система організації процесу проектного фінансування 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті систематизовано процес організації проектного фінансування через сукупність принципів та етапів організації процесу фінансування проектів, суб’єктів та об’єктів, методів та джерел формування капіталу, методології ...
 • Теоретичні аспекти інвестиційного процесу 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, Evgenija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-31)
  Розглянуто економічну природу інвестиційного процесу, визначено його характерні риси, досліджено етапи інвестиційного процесу.
 • Системний підхід у визначенні сутності інвестиційного процесу 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-20)
  Розглядаються особливості використання системного підходу у дослідженні сутності поняття «інвестиційного процесу», що дало можливість автору виокремити його характерні ознаки та запропонувати визначення у контексті ...
 • Сек’юритизація активів як джерело формування банківських ресурсів 

  Кошель, Д. О.; Koshel, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-31)
  Розглянуто поняття сек’юритизації активів і роль даного інструмента як джерела банківських ресурсів. Проаналізовано світові тенденції та умови розвитку цього інструменту для акумуляції ресурсів в Україні.
 • Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-06)
  У статті досліджено роль банків у формуванні інвестиційного капіталу. Проаналізовано динаміку банківських інвестиційних кредитів та визначено проблеми участі банків у фінансуванні капітальних інвестицій. Запропоновано ...
 • Правові аспекти регулювання емісії та обігу корпоративних облігацій в Україні 

  Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-03)
  Стаття присвячена особливостям нормативно-правового регулювання емісії та обігу облігацій підприємств в Україні. Визначено законодавчі обмеження, що перешкоджають зростанню українського ринку корпоративних облігацій та ...
 • Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga Olegivna; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін ...
 • Роль банків у фінансово-промислових групах 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-05-21)
  Розглянуто етапи становлення фінансово-промислових груп, охарактеризовано діяльність банків у фінансово-промислових групах в залежності від їх ролі.
 • Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку 

  Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21)
  У статті проаналізовано стан і перспективи забезпечення структури вітчизняного фінансового ринку з метою підвищення ефективності реального сектору економіки.
 • Формування облікової політики щодо малоцінних та швидкозношуваних предметів 

  Бірюк, Олена Григорівна; Biruk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-05-15)
  This article examines the issue of disclosure of low value items in the order on the accounting policy of the enterprise, based on the requirements of national accounting standards, guidelines of branch ministries and ...
 • Організаційні форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування 

  Бірюк, Олена Григорівна; Biruk, Olena; Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  На основі чинного в Україні законодавства визначено організаційно-правові форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування їх діяльності.
 • Економічна сутність капітальних інвестицій як об’єкта бухгалтерського обліку 

  Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  By means of this article the author explores the economic nature of capital investment. The regulation of accounting capital investment is analyzed.
 • Калькулювання собівартості виробленої продукції як складова обліку витрат виробництва 

  Радченя, Любов Іванівна; Radchenya, Lubov (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-15)
  У статті розкрито важливість калькулювання в господарській діяльності підприємства, сутність калькулювання як складової обліку витрат виробництва, вказані відмінності між калькулювання та калькуляцією.

View More