Recent Submissions

 • Перспективні моделі представлення банківської інформації 

  Сидоренко, В. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто моделі даних, що сьогодні найчастіше використовуються для представлення економічної інформації. Розглянуто також природу економічної інформації в аспекті її формалізації та виділено її характерні риси. ...
 • Кластер-процедура моделювання динаміки соціально-економічних явищ 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Вперше в моделюванні здійснено кластеризацію різноманітних за змістом математичних моделей (ММ), яка вкрай вигідна з точки зору пізнання адаптивних механізмів економіки. Наведено деякі результати обчислювального експерименту ...
 • Стратегічна мета діяльності підприємства як постановка задачі бухгалтерського обліку 

  Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Досліджено питання місця і ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Проаналізовано додержання основних вимог створення і функціонування бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством.
 • Вітчизняний інститут державних бухгалтерів: історичний досвід, реалії сучасності та перспективи розвитку 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто питання запровадження в Україні інституту державних бухгалтерів. Викладено історичний досвід існування подібних інституцій в Україні, розглянуто фактори об’єктивної необхідності утворення інституту, ...
 • Фондові індекси у фінансовому менеджменті: сутність, призначення, функції 

  Бєгун, Катерина Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядається індексний інструментарій аналізу фондових ринків: подається стисла характеристика сутності і призначення фондових індексів, висвітлюється специфіка їх використання у фінансовому менеджменті.
 • Сутність і роль кредиту в забезпеченні інвестиціями національної економіки 

  Матвійчук, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В даній статті розглянуто сутність кредиту та його функції, а також розкрито значення та роль кредиту в інвестиційному забезпеченні національної економіки.
 • Ціноутворення на банківські продукти в умовах глобалізації 

  Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто специфіку ціноутворення на банківські продукти в умовах глобалізації, досліджено чинники впливу на встановлення ціни на продукти банку та методи ціноутворення.
 • Результативність видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Малік, Євгенія Олександрівна; Малик, Евгения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто передумови ефективного використання та розподілу наявних бюджетних коштів для підвищення доступності та якості медичної допомоги. Запропоновано використання відповідних показників для визначення результативності ...
 • Нові підходи до класифікації видатків бюджету 

  Котова, С. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто суть видатків бюджету, їх роль та класифікація. Окреслено можливі шляхи вдосконалення існуючої класифікації видатків бюджету. Обгрунтовано доцільність використання додаткових класифікаційних ознак.
 • Історичні передумови формування банківсько-орієнтованої моделі фінансового сектору України 

  Дяченко, Ю. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітлено історичні передумови формування фінансового сектору України і пояснено причину побудови її банківсько-орієнтованої моделі. Починаючи з Царської Росії і закінчуючи сьогоденням описано складний шлях ...
 • Варіативність виділення об’єктів бюджетування при проектуванні фінансової структури підприємства 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті представлено результати дослідження методичних підходів щодо фінансової структуризації підприємства, яка визначає склад та ієрархію бюджетів підприємства, технологію, автоматизацію та організаційні аспекти ...
 • Значення і місце спільного інвестування у фінансовій системі держави 

  Жила, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Перспективи ринку спільного інвестування залежать у цілому від макроекономічної ситуації в країні. В той же час успіх модернізації української економіки багато в чому залежить від здатності створювати умови, коли мільйонні ...
 • Особливості оцінки фінансових інвестицій в Україні 

  Сагова, Світлана Володимирівна; Sagova, Svitlana; Сагова, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена проблемам методів оцінки фінансових інвестицій в умовах функціонування вітчизняної ринкової економіки. Розглянуто особливості оцінки фінансових інвестицій при їх безпосередньому придбанні та оцінки при ...
 • Фінансова складова трансформаційних процесів 

  Дем’янчук, Олена Олександрівна; Демьянчук, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті проаналізовано вплив фінансової політики держави на трансформаційні процеси в пострадянських країнах, зокрема в Україні. Підкреслюючи тісний зв’язок фінансів і кредиту, авторами розглянуто фінансову політику як ...
 • Теоретичні засади бюджетного моніторингу 

  Кондратюк, Сергій Якович; Кондратюк, Сергей Яковлевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто сутність та ознаки бюджетного моніторингу, а також головну мету і завдання моніторингу бюджетних програм, його суб’єкти. Показано організаційну структуру бюджетного моніторингу як процесу та основні його ...
 • Довгі хвилі економічної динаміки та кредитна активність у ФРН 

  Мельник, Олексій Михайлович; Мельник, Алексей Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядаються проблеми відповідності існуючих теоретичних поглядів на довгострокову динаміку кредитної активності реальному стану справ у кредитній сфері ФРН протягом 1950—2005 рр.
 • Вплив глобальної економічної кризи на світові міграційні процеси 

  Ольшевська, Ірина Петрівна; Ольшевская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів трансформації структури міграційних потоків людських ресурсів та його українського компонента під впливом процесів глобалізації світової економіки.
 • Міграційні процеси в міжнародній освіті 

  Сусловська, Т. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто сучасні тенденції та особливості процесу інтернаціоналізації університетської діяльності. Досліджено міграційні процеси та співробітництво в міжнародній освіті, яке стає важливою функцією сучасних ...
 • Дослідження детермінованої структури валютних ринків 

  Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті, на основі сучасної парадигми для дослідження динаміки складних процесів ціноутворення на валютному ринку, поняття фрактала за Б. Мандельбротом та хаосу за О. Шарковським, запропоновано методологічний підхід у ...
 • Вдосконалення управління митними органами в умовах лібералізації міжнародної торгівлі 

  Гащицький, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто напрями вдосконалення управління митними органами з урахуванням сучасних процесів лібералізації міжнародної торгівлі, членства України у СОТ та європейського інтеграційного вектору зовнішньоекономічної ...

View More