Recent Submissions

 • Перспективи розвитку агробізнесу в Україні в контексті посилення його капіталізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена аналізу результатів процесів капіталізації аграрного бізнесу в Україні. Встановлено логічний взаємозв’язок зазначених процесів із процесами еволюції економічних і маркетингових процесів в АПК України. ...
 • Застосування скорингових моделей у процесі прийняття рішення в умовах невизначеності 

  Чугуй, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті досліджено різноманітні тлумачення поняття «кредитоспроможність», проаналізовано динаміку зміни обсягів кредитування фізичних осіб банками України (2004—2007 роки), розглянуто основні методики визначення ...
 • Порівняння організації обліку виробничих запасів за умов функціонування інформаційних систем «Галактика ENTERPRISE RESOURCE PLANNING» та БЕСТ-ПРО 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, Volodymyr Oleksandrovych; Осмятченко, Владимир Александрович; Шевчук, В. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглядаються умови досконалої організації обліку запасів. Висвітлено порівняння ефективності організації обліку запасів за допомогою інформаційних систем «Галактика Enterprise Resource Planning» та БЕСТ-ПРО. ...
 • Основні принципи проведення тендерних торгів та проблеми, які виникають у ході придбання основних засобів за державні кошти (на прикладі установ і організацій ДЕРЖВОД-ГОСПУ України) 

  Степаненко, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті висвітлено основні принципи проведення тендерних торгів, розкрито проблеми, які виникають у ході проведення торгів, а також наведені шляхи їх вирішення на прикладі установ і організацій Держводгоспу України.
 • Методи оцінки вартості страхових компаній 

  Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглядаються методи оцінки вартості страхових компаній (порівняльний, витратний і дохідний) з урахуванням специфіки страхової справи, особливостей обліку діяльності страхової компанії.
 • Дебіторська заборгованість та її аналіз у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства 

  Бугай, Надія Олександрівна; Бугай, Надежда Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена виникненню дебіторської заборгованості при системі безготівкових розрахунків та її вплив на господарську діяльність підприємства. Дебіторська заборгованість як сума боргу, що належить підприємству від ...
 • Оцінка й амортизація нематеріальних активів 

  Диба, В’ячеслав Михайлович; Дыба, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто проблеми оцінки нематеріальних активів та способів їх амортизації у бухгалтерського обліку за напрямом узгодження суперечностей національних і міжнародних стандартів.
 • Критерії та види стійкості суб’єктів ринкової економіки 

  Лахтіонова, Людмила Анатоліївна; Lakhtionova, L. A.; Лахтионова, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Аналізуються думки вчених-аналітиків стосовно видів стійкості суб’єктів ринкової економіки, надається критична оцінка існуючим різним точкам зору щодо цього. Обгрунтовується точка зору автора стосовно критеріїв та видів ...
 • Кредитний скоринг як метод оцінки кредитного ризику 

  Мовчанюк, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дана стаття присвячена висвітленню кредитного скорингу, як одного з найпрогресивніших підходів до оцінки кредитного ризику. Автор, зокрема, вивчає досвід проблемами впровадження західної практики використання скорингових ...
 • Про деякі аспекти фінансового посередництва і перспективи його розвитку в Україні 

  Маманчук, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Проаналізовано актуальність фінансового посередництва в перехідній економіці України. Запроваджено авторське бачення певних перспектив та проблем розвитку фінансового посередництва та його вплив на розвиток економіки ...
 • Роль транснаціоналізації економіки Ірану в подоланні автаркічності його розвитку 

  Сейфоллахі, Гаредагі Зад Моджтаба (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті проаналізовано визначальні тенденції транснаціоналізації економіки Ірану та визначено сприятливі чинники й існуючі обмеження долучення іранської економічної системи до глобальної економіки. Особливу увагу приділено ...
 • Глобалізаційні детермінанти соціальної поляризації країн світу 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  На основі кількісних та якісних параметрів оцінено рівень соціальної поляризації країн світу за умов глобалізації. Доведено неоднозначний та суперечливий вплив глобалізаційних процесів на соціальну сферу, що вимагає розробки ...
 • Світовий досвід застосування фінансових інструментів і технологій на ринку іпотеки 

  Новодворський, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Проаналізовано та досліджено сучасний стан функціонування світового ринку іпотеки. Окреслені основні технології застосування фінансових інструментів на даному ринку. Показане наглядне уявлення щодо тих процесів, які ...
 • Нові правила гри в світовій економіці 

  Савицька (Стрельник), Світлана Олександрівна; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто вплив транснаціональних корпорацій на сфери світової економіки. Проаналізовано розвиток та роль ТНК по галузям, країнам та структурою організаційної моделі. Розглянуто вплив прямих іноземних інвестицій на ринок ...
 • Методологічні аспекти надання освітніх послуг з урахуванням тенденцій споживчого попиту 

  Данніков, Олег Володимирович; Данников, Олег Владимирович; Якименко (Баша), Інна Миколаївна; Баша, Інна Миколаївна; Баша, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті проаналізовано проблеми, пов’язані з різними сторонами функціонування ринку освітніх послуг; пріоритетними являються розв’язання питань щодо адаптації діяльності вищих навчальних закладів до вимог ринку, ...
 • Формування регіональних страхових ринків 

  Пєтухов, Сергій Володимирович; Петухов, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглядаються нові напрямки ринку страхових послуг та їх диверсифікція. Методи диференціонування цін на страховому ринку.
 • Перспективи участі птахофабрик у реструктуризації комерційного банку 

  Лазепко, Ігор Михайлович; Лазепко, Игорь Михайлович; Азуркіна, Ю. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена проблемам тісного співробітництва птахофабрики з банківською системою, створенню агропромислового банка.
 • Аналіз розвитку молочного ринку України та особливості споживання сухих молокопродуктів 

  Рябова, Тетяна Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті проаналізовано ринок сухих молокопродуктів, стан та перспективи розвитку молокопереробного бізнесу в Україні. Розглянуто можливості більш глибокого проникнення відчизняних підприємств-виробників сухих молокопродуктів ...
 • Механізми формування ціни на ринку земель сільськогосподарського призначення 

  Загурський, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Досліджено питання ринкового регулювання ціни на ринку земель сільськогосподарського призначення, дію ринкового механізму. Дано оцінку стану формування ціни на вітчизняному ринку землі. Визначено чинники, які впливають на ...
 • Основні економічні механізми вирішення екологічних проблем 

  Шмігельська, Євгенія Анатоліївна; Шмигельская, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена аналізу основних економічних механізмів вирішення екологічних проблем регіонів. В роботі розкрито суть взаємозв’язку людини з навколишнім природним середовищем, розглянуто роль економічних механізмів у ...

View More