Show simple item record

dc.contributor.authorЯшкіна, Оксана І.
dc.date.accessioned2016-09-15T11:31:36Z
dc.date.available2016-09-15T11:31:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЯшкіна О. І. Маркетингові дослідження інноваційних технологій / О. І. Яшкіна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 34–35, ч. 2. – С. 259–268.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/19376
dc.description.abstractУ статті наведено напрями та методи маркетингових досліджень інноваційних технологій в залежності від етапу інноваційного циклу. Запропоновано параметри, за якими технології слід порівнювати з аналогами для оцінки конкурентоспроможності, та методику оцінки конкурентоспроможності. Запропоновано методику проведення маркетингових досліджень інноваційних технологій для вибору цільових сегментів міжнародних ринків збуту.uk
dc.description.abstractThe article presents methods of marketing research of innovative technologies, depending on the stage of the innovation cycle. Parameters on which technology should be compared with analogues to assess competitiveness, and the competitiveness assessment methodology are suggested. The technique of marketing research of innovative technologies for the selection of target segments of the international markets is proposed.uk
dc.description.abstractВ статье приведены направления и методы маркетинговых исследований инновационных технологий в зависимости от этапа инновационного цикла. Предложены параметры, по которым технологии следует сравнивать с аналогами для оценки конкурентоспособности, и методику оценки конкурентоспособности. Предложено методику проведения маркетинговых исследований инновационных технологий для выбора целевых сегментов международных рынков сбыта.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмаркетингові дослідженняuk
dc.subjectінноваційні технологіїuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectринки збутуuk
dc.subjectmarketing researchuk
dc.subjectinnovative technologyuk
dc.subjectcompetitivenessuk
dc.subjectproduct marketuk
dc.subjectмаркетинговые исследованияuk
dc.subjectинновационные технологииuk
dc.subjectконкурентоспособностьuk
dc.subjectрынки сбытаuk
dc.titleМаркетингові дослідження інноваційних технологійuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.8.012.12uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record