Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Національна господарська мотивація в працях українських мислителів XVIII—XIX ст. 

  Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr; Опанасенко, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-28)
  В статті розглянуто проблему формування і дослідження процесу розвитку національної мотивації в Україні в період становлення ринкової економічної системи наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
 • Аналіз організаційних форм підприємництва в українській економічній думці другої половини XIX — початку XX ст. 

  Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, O.; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-18)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва та його організаційних форм в українській економічній літературі другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
 • Природа економічних суб’єктів 

  Чернятевич, Ярослава Василівна; Chernyatevich, Yaroslava; Чернятевич, Ярослава Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-20)
  У статті розглянуто еволюцію розвитку економічного індивіда, основні причини зміни його суспільного статусу та характерні риси економічного суб’єкта.
 • Вплив наукових розробок М. І. Туган-Барановського на становлення теорії підприємництва Й. А. Шумпетера 

  Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
 • Калькулювання собівартості комбікормів 

  Пойда, Ю. М.; Pojda, Yu.; Пойда, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-06-30)
  У дослідженні запропоновано склад калькуляційних статей, що формують собівартість комбікормів. Також описано порядок калькулювання собівартості комбікормів, виготовлених з власної і да- вальницької сировини.
 • Оцінка інвестиційної вартості в обліковому процесі 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-21)
  Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід визнання інвестиційної вартості та розглянуто основні підходи до її визначення. З’ясовано сутність використання в бухгалтерській практиці термінів «ціна», «вартість», «витрати», ...
 • Перспективи цукрового бізнесу в Україні в умовах глобалізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr; Еранкин, Александр Александрович; Єфименко, Б. В.; Efimenko, B.; Ефименко, Б. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-19)
  В статті зроблена спроба поглибити наукову роботу із визначення пріоритетів розвитку цукрового бізнесу в Україні. Визначено ключові засади формування основ для цивілізованого розвитку цукрового бізнесу в Україні. Зроблено ...
 • Аграрна економіка у контексті інноваційного розвитку 

  Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitalii; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Інноваційна діяльність є важливою складовою прискореного розвитку сільського господарства, підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. В статті проаналізовано стан інноваційної діяльності в аграрному секторі, ...
 • Маркетингові дослідження ринку електроінструментів в Україні 

  Філонов, Володимир Іванович; Filonov, Volodymyr; Филонов, Владимир Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12-28)
  Розглядаються проблеми дослідження формування галузевого вітчизняного ринку електроінструментів, його кон’юнктурию.
 • Особливості застосування системного підходу в маркетингових дослідженнях 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andriy; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12-12)
  Розглядаються проблеми досліджень споживачів, та характеру споживання, використання при цьому системного підходу.
 • Побудова ефективної комунікаційної політики у медіапросторі на основі маркетингового дослідження серед студентів ХНУ 

  Українець, Н. В.; Ukrainets, N.; Украинец, Н. В.; Бойко, Р. В.; Bojko, R.; Бойко, Р. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Стаття присвячена проблемам дослідження телевізійного простору серед студентів Хмельницького національного університету та визначення найпопулярнішого та найулюбленішого каналу, з метою орієнтування на найкращий телеканал ...
 • Маркетингові виміри людського ресурсу України 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stolyarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-11-27)
  Розглянуті проблеми використання людського ресурсу в умовах глобалізації, розвитку конкуренції.
 • Дослідження та управління розподілом і заощадженням енергоресурсів у процесах рудопідготовки 

  Сокур, М. І.; Sokur, M.; Сокур, М. И.; Турило, А. М.; Turylo, A.; Турило, А. М.; Сокур, І. М.; Sokur, I. M.; Сокур, И. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-01)
  Розглянуті проблеми сформованого використання паливно-енергетичних ресурсів, їх розподілення.
 • Порівняльний аналіз ринків інновацій різних країн світу та особливості організації маркетингової діяльності 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksyuk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12-14)
  Розглянуті проблеми ефективності інноваційного розвитку в Україні у співставленні із зарубіжними досвідами.
 • Дослідження виробництва та реалізації товарів легкої промисловості Чернігівщини 

  Рябова, Г. А.; Riabova, G.; Рябова, Г. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-31)
  Проаналізовані проблеми формування та функціонування регіонального ринку товарів легкої промисловості.
 • Дослідження прихильності споживачів до торговельних марок на вітчизняному ринку шоколадних виробів 

  Решетникова, Ганна Сергіївна; Reshetnikova, Hanna; Решетникова, Анна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-10)
  Проаналізована поведінка споживачів на вітчизняному ринку пондитерських виробів, визначені основні фактори, які визначають їх прихильність до певних торгових марок.
 • Експансія торговців побутовою електротехнікою на ринку України 

  Пилипчук, Володимир Петрович; Pylypchuk, Volodymyr; Пилипчук, Владимир Петрович; Непша, Павло Вікторович; Nepsha, Pavlo; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-30)
  Проаналізовано роздрібний ринок побутової електротехніки України та простежено тенденції його розвитку.
 • Адаптація в Україні світового досвіду діяльності маркетингових дослідницьких агенцій 

  Лилик, Ірина Вікторівна; Liluk, Iryna; Лылык, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12-21)
  В цій статті зроблено спробу проаналізувати основні проблеми при запозиченні прогресивного досвіду західних компаній для українських операторів, а також, зокрема увагу зосереджено на питаннях формування бізнес-середовища ...
 • Маркетингові дослідження українського ринку текстильних виробів: сучасний стан, проблеми, перспективи 

  Лабурцева, О. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-31)
  Досліджено особливості визначення категорії «позиціонування». Узагальнено її зв’язок з іншими маркетинговими поняттями. Розкрито зміст факторів, що впливають на процес позиціонування, а також сутність основних категорій, ...
 • Маркетингове позиціонування: різновиди та взаємозв’язок категорій 

  Куденко, Наталія Володимирівна; Kudenko, Natalya; Куденко, Наталья Владимировна; Комличенко, К. І.; Komlychenko, K.; Комличенко, К. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12-06)
  Розглянуті методологічні аспекти маркетингового позиціонування серед споживачів конкурентних позицій підприємства та його продукції.

View More