Show simple item record

dc.contributor.authorБалюк, Ірина Анатоліївна
dc.date.accessioned2013-01-31T13:54:07Z
dc.date.available2013-01-31T13:54:07Z
dc.date.issued2010-06-03
dc.identifier.citationБалюк І. А. Розв’язання соціально-економічних проблем територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та виробничі кооперативи / І. А. Балюк // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 123–132.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2003
dc.description.abstractУ ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи треба залучати місцеве населення, враховуючи інтересі держави та окремої людини. Найбільш вдалим є здійснення господарської діяльності громадянами об’єднаними у виробничі кооперативи. Основні засади державної політики в цих відносинах врегульовані нормами адміністративного права. Діяльність держави полягає у роз’яснювані переваг виробничих кооперативів, створенні належних умов їх функціонування та підтримці.uk
dc.description.abstractTo liquidation of consequences of the Chornobyl catastrophe it is necessary to attract a local population, taking into account interests of the state and everybody. Most successful is economic activity of citizens incorporated in productive cooperative stores. Bases of public policy in these relations are well-regulated the norms of administrative law. Activity of the state consists in opening of advantages of productive cooperative stores, providing of the proper terms of their activity and support.uk
dc.description.abstractК ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы необходимо привлекать местное население, учитывая интересы государства и каждого человека. Наиболее удачным является хозяйственная деятельность граждан объединенных в производственные кооперативы. Основы государственной политики в этих отношениях урегулированы нормами административного права. Деятельность государства заключается в раскрытии преимуществ производственных кооперативов, обеспечении надлежащих условий их деятельности и поддержка.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectадміністративне правоuk
dc.subjectдержавне управлінняuk
dc.subjectЧорнобильська катастрофаuk
dc.subjectвиробничі кооперативиuk
dc.subjectadministrative lawuk
dc.subjectstate administrationuk
dc.subjectChornobyl catastropheuk
dc.subjectproductive (labour) cooperative storesuk
dc.subjectадминистративное право
dc.subjectгосударственное управление
dc.subjectЧернобыльская катастрофа
dc.subjectпроизводственные кооперативы
dc.titleРозв’язання соціально-економічних проблем територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та виробничі кооперативиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc346.27uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record