Collections in this community

Recent Submissions

 • Вибір оптимальної топології нейронної мережі в задачах класифікації динамічних економічних систем 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття висвітлює головні ускладнення в процесі побудови та застосування нейронних мереж, які пов’язані, перш за все, з підбором оптимальної внутрішньої структури, а для мереж типу карти Кохонена – кількості нейронів у ...
 • Застосування математичних моделей для голосової ідентифікації суб’єктів у сфері фінансової безпеки 

  Щербаков, Єгор Ю.; Shcherbakov, Yehor; Щербаков, Егор Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проведено дослідження з вибору найефективніших математичних методів та оптимальних комбінацій параметрів попередньої обробки даних у вирішенні завдань біометричної ідентифікації. Досліджено етапи підготовки даних, ...
 • Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці 

  Лисенко, Юрій Г.; Lysenko, Yurii; Лысенко, Юрий Г.; Мінц, Олексій Ю.; Mints, Oleksii; Минц, Алексей Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті систематизовано та розширено теоретико-методологічні засади процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень. Визначено концептуальні підходи до застосування методів інтелектуальних обчислень ...
 • Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей 

  Кононова, Екатерина Ю.; Kononova, Kateryna; Кононова, Катерина Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В условиях перехода к е-обществу количество ежедневно генерируемой информации растет стремительными темпами, при этом оценивать ее качество и достоверность становится все сложнее. Это ведет к формированию повышенного спроса ...
 • Оцінювання внутрішньорегіональної диференціації на засадах нейро-нечіткого моделювання 

  Єфанова, Тетяна І.; Efanova, Tetiana; Ефанова, Татьяна И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Дана стаття містить результати дослідження у сфері регіонального розвитку, зокрема огляд існуючих принципів і розробку ефективного підходу до аналізу регіонального простору задля покращення соціального та економічного ...
 • Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб 

  Гаврилюк, Ганна В.; Havryliuk, Hanna; Гаврилюк, Анна В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена вирішенню завдання аналізу вагомості характеристик потенційних позичальників – фізичних осіб в оцінюванні їх кредитоспроможності. Обґрунтовано доцільність застосування з цією метою методу нечіткого ...