Show simple item record

dc.contributor.authorКафка, Софія Михайлівна
dc.contributor.authorKafka, Sofiia
dc.date.accessioned2017-12-08T09:39:48Z
dc.date.available2017-12-08T09:39:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationКафка С. М. Формування облікової політики щодо нематеріальних активів / Кафка Софія Михайлівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 2. – С. 215–228.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22914
dc.description.abstractМета дослідження: аналіз історичного розвитку та сучасного етап розвитку облікової політики для розв’язання проблем її формування щодо нематеріальних активів підприємства. Методологія. Для цілей дослідження використано методи аналізу та синтезу, системний підхід – для дослідження процесів розроблення облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів, логічний метод і моделювання – з метою систематизації інформаційного забезпечення зазначених процесів. Отримані результати. Розроблено комплексний підхід до формування облікової політики щодо нематеріальних активів, запропоновано і детально розкрито авторське бачення етапів складання облікової політики даного об’єкта обліку, їх зміст і викладено основні моменти, які доцільно враховувати в процесі формування облікової політики стосовно нематеріальних активів. Цінність дослідження полягає в тому, що основні положення, викладені у статті містять методичні рекомендації з удосконалення облікової політики підприємств щодо нематеріальних активів, які надають можливість отримувати своєчасну та достовірну інформації про них для цілей управління.uk
dc.description.abstractResearch objective. The objective is to analyze the historical development and current accounting policy in order to tackle the problem of working-out the accounting policy concerning intangible assets. Methodology. The purposes of the study suppose using the methods of analysis and synthesis, and the systematic approach to study the process of working-out the accounting policy in respect of intangible assets. Logical method and simulation ensured the systematization of information support for mentioned processes. Findings. The author developed a comprehensive approach to the provision of accounting policy for intangible assets, proposed and disclosed in detail the author’s vision of drafting stages and their content for accounting policy under a certain accounting object, and presented the key aspects to be considered when choosing an accounting policy for intangible assets. Value added. The outlined in the article principles contain methodical recommendations to improve the accounting policy for intangible assets that ensure timely and accurate information for management purposes.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectоблікова політикаuk
dc.subjectбухгалтерський облікuk
dc.subjectнематеріальні активиuk
dc.subjectелементи облікової політикиuk
dc.subjectінформаційне забезпеченняuk
dc.subjectекспертна комісіяuk
dc.subjectaccounting policyuk
dc.subjectaccountinguk
dc.subjectintangible assetsuk
dc.subjectitems of accounting policyuk
dc.subjectinformation supportuk
dc.subjectexpert commissionuk
dc.titleФормування облікової політики щодо нематеріальних активівuk
dc.title.alternativeThe development of accounting policy for intangible assetsuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.1(477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record