Show simple item record

dc.contributor.authorСоловйова, Наталія Володимирівна
dc.contributor.authorSolovyovа, Natalia
dc.date.accessioned2017-12-08T10:01:48Z
dc.date.available2017-12-08T10:01:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationСоловйова Н. В. Удосконалення методики обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів / Соловйова Наталія Володимирівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 2. – С. 259–269.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22917
dc.description.abstractМета дослідження. Дослідити методику обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів і запропонувати напрями вдосконалення облікових процедур у частині доходів за обмінними та необмінними операціями. Методологія. Відповідно до мети використано аналітичний метод дослідження та метод діалектичного пізнання, для формування висновків застосовано абстрактно-логічний метод. Отримані результати. Проаналізовано методику відображення операцій, пов’язаних з доходами бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку в умовах застосування НП(С)БОДС. Запропоновано додаткові синтетичні рахунки з обліку доходів розпорядників бюджетних коштів з дотриманням вимог принципу відповідності. Цінність дослідження. Запропоновані рахунки у складі рахунків з обліку інших доходів за обмінними та необмінними операціями дозволять вести відокремлений облік коштів, які отримані як плата за роботи, послуги, продукцію, що виготовляється допоміжними підрозділами, майстернями, які функціонують при бюджетних установах.uk
dc.description.abstractResearch objective. The aim is to explore the revenue accounting methodology for the key spending units and offer the directions for improving the accounting procedures in terms of exchange and non-exchange transactions income. Methodology. In accordance with the research aim, the author used the analytical method of research, the method of dialectical cognition, and the abstract logic for making conclusions. Findings. The study reviewed the methodology of recording the operations for budget institutions’ income under NP (C) BODS. The author proposed to introduce the additional synthetic accounts for income accounting for the spending units under requirements of conformity principle. Value added. The proposed accounts as the part of income accounting in terms of exchange and non-exchange operations will ensure the separate accounting of funds received as paid work, services, products produced by subsidiary units, and workshops operating at budget institutions.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectдоходиuk
dc.subjectголовні розпорядники бюджетних коштівuk
dc.subjectплан рахунків бухгалтерського обліку державного секторуuk
dc.subjectфінансовий результатuk
dc.subjectincomeuk
dc.subjectkey spending unitsuk
dc.subjectChart of public sector accountsuk
dc.subjectfinancial resultuk
dc.titleУдосконалення методики обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштівuk
dc.title.alternativeThe improvement of revenue accounting methodology for the key spending unitsuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc631.1.027uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record