Show simple item record

dc.contributor.authorШкіря, Г. Ю.
dc.date.accessioned2013-06-13T08:13:01Z
dc.date.available2013-06-13T08:13:01Z
dc.date.issued2011-12-01
dc.identifier.citationШкіря Г. Ю. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів / Г. Ю. Шкіря // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 267–277.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2327
dc.description.abstractУ статті розглянуто певні аспекти концепції альтернативного врегулювання господарських спорів, метою якого є не покарання, а відновлення порушених прав і вирішення правового конфлікту шляхом застосування заходів не пов’язаних з судовими процедурами. Центральним елементом цієї концепції є інститут медіації, заснований на пошуку консенсусу і примирення сторін.uk
dc.description.abstractIn this article are examined some aspects of conception of alternative settlement of economic disputes, the purpose of which is not punishment, but renewal of the broken rights and decision of legal conflict measures unconnected with judicial procedures. The central element of this conception is an institute of mediacii, based on the search of consensus and reconciliation of sides.uk
dc.description.abstractВ статье рассматриваются некоторые аспекты концепции альтернативного урегулирования хозяйственных споров, целью которого является не наказание, а восстановление нарушенных прав и решение правового конфликта мерами не связанными с судебными процедурами. Центральным элементом данной концепции является институт медиации, основанный на поиске консенсуса и примирения сторон.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectальтернативні шляхи вирішення господарських спорівuk
dc.subjectпроцедура примирення в господарському правіuk
dc.subjectінститут медіаціїuk
dc.subjectмедіаціяuk
dc.subjectalternative ways of decision of economic disputesuk
dc.subjectprocedure of reconciliation in an economic rightuk
dc.subjectinstitute of mediationuk
dc.subjectmediationuk
dc.subjectальтернативные пути решения хозяйственных споровuk
dc.subjectпроцедура примирения в хозяйственном правеuk
dc.subjectинститут медиацииuk
dc.subjectмедиацияuk
dc.titleМедіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc346(477.075.8)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record