Show simple item record

dc.contributor.authorСтройко, Т. В.
dc.contributor.authorГордєєва, Тамара Федорівна
dc.contributor.authorGordeeva, Tamara
dc.contributor.authorГордеева, Тамара Фёдоровна
dc.contributor.authorЄвдоченко, Олена Олександрівна
dc.contributor.authorYevdochenko, Olena
dc.contributor.authorЕвдоченко, Елена Александровна
dc.date.accessioned2018-01-23T10:24:34Z
dc.date.available2018-01-23T10:24:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationСтройко Т. В. Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС / Стройко Т. В., Гордєєва Т. Ф., Євдоченко О. О. // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського ; редкол.: Т. В. Стройко (голов. ред.) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв, 2014. – Вип. 1. – С. 55–59. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/1-2014/11.pdf. – Назва з екрану.uk
dc.identifier.issn2413-3965
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/23526
dc.description.abstractДосліджено основні принципи європейської політики регіонального розвитку. Визначено сутність регіональної політики ЄС. Систематизовано основні фінансові інструменти регіональної політики ЄС до 90-х років ХХ століття. Визначено основні напрями сучасної регіональної політики ЄС. Розглянуто функціональне призначення основних структурних фондів, їх роль в умовах реалізації сучасної стратегії розвитку ЄС «Європа 2020».uk
dc.description.abstractBasic principles of European policy of regional development are investigated. Essence of regional policy of EU is determined. Are systematized the basic financial instruments of regional policy of EU until the 90th of ХХ of century. Basic directions of modern regional policy of EU are determined. The functional meaning of basic structural funds is looked through, their role under the conditions of realization of EU development modern strategy «Europe 2020».uk
dc.description.abstractИсследованы основные принципы европейской политики регионального развития. Определена сущность региональной политики ЕС. Систематизированы основные финансовые инструменты региональной политики ЕС до 90-х годов ХХ века. Определены основные направления современной региональной политики ЕС. Рассмотрено функциональное назначение основных структурных фондов, их роль в условиях реализации современной стратегии развития ЕС «Европа 2020».uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинськогоuk
dc.subjectрегіональний розвитокuk
dc.subjectінструментиuk
dc.subjectмеханізмиuk
dc.subjectєвропейська політикаuk
dc.subjectregional developmentuk
dc.subjectinstrumentsuk
dc.subjectmechanismsuk
dc.subjectEuropean policyuk
dc.subjectрегиональное развитиеuk
dc.subjectинструментыuk
dc.subjectмеханизмыuk
dc.subjectевропейская политикаuk
dc.titleСтратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄСuk
dc.title.alternativeStrategic directions of functioning of financial instruments of regional policy of EUuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.439.02:631.57uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record