Recent Submissions

  • Практики змішаного навчання в університеті 

    Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Гребешков, Олексій Миколайович; Hrebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2017)
  • Інформаційний вісник Інституту вищої освіти 

    Антонюк, Лариса Леонтіївна; Ліщинська, Вікторія Валеріївна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2017)