Show simple item record

dc.contributor.authorChala, Nina
dc.contributor.authorЧалая, Нина
dc.contributor.authorPoplavska, Oksana
dc.contributor.authorПоплавська, Оксана Миколаївна
dc.contributor.authorПоплавская, Оксана Николаевна
dc.date.accessioned2018-06-06T11:51:06Z
dc.date.available2018-06-06T11:51:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationChala N. The 4th industrial revolution and innovative labor: trends, challenges, forecasts / Chala Nina, Poplavska Oksana // Człowiek społeczeństwo gospodarka : zbior. nauk. monogr. / Uniw. Zielonogórsk. [i in.] ; red. nauk.: Maria Agnieszka Paszkowicz [i in.]. – Zielona Gora, 2017. – T. 4: Intelektualizacja i humanizacja pracy. – S. 141–154.uk
dc.identifier.isbn978-83-942313-3-0
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24745
dc.description.abstractThe society is driven by the cyclical effect of the technological progress, which transforms the economy and changes the demand and supply notions within the labor market. However, today's changes, namely the 4th Industrial Revolution, have a number of features, among which the most significant is transforming the role and place of people in the production, economy, and life. This notion has both positive and negative trends. On the one hand, the potential of some economies will grow, thereby bringing high profits; however, on the other hand, many people will be unemployed, which once again requires much effort from the state and business to equalize the imbalance between supply and demand on labor sources. The authors of the article attempted to reveal the basic trends of the 4th Industrial Revolution in Ukraine, to predict some possible risks and changes, and to justify the strategic directions of the country's development in face of the new environment.uk
dc.description.abstractОбщество с определенной цикличностью ощущает на себе влияние технического прогресса, который преобразует экономику, изменяет спрос и предложение на рынке труда. Но сегодняшние изменения – 4-я промышленная революция – имеет ряд особенностей, среди которых наиболее значимое – трансформация роли и места человека в производстве, экономике, жизни. Все это имеет как позитивные, так и негативные тренды. С одной стороны возможности некоторых экономик будут расти, принося высокие прибыли, а с другой – множество людей может оказаться безработными и потребуется немало усилий государства и бизнеса, чтобы уравновесить дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу. Авторы статьи попытались в статье раскрыть основные тренды 4-й промышленной революции в Украине, спрогнозировать возможные риски и изменения, а также обосновать стратегические направления развития страны в новых условиях.uk
dc.description.abstractSpołeczeństwo z pewną cyklicznością odczuwa wpływ postępu technologicznego, który przekształca gospodarkę, zmienia popyt i podaż na rynku pracy. Ale dzisiejsze zmiany -– czwarta rewolucja przemysłowa – mają wiele cech, wśród których najważniejsze jest przekształcenie roli i miejsca człowieka w produkcji, gospodarce, życiu. Wszystko to ma zarówno pozytywne, jak i negatywne tendencje. Z jednej strony szanse niektórych gospodarek będą wzrastać, przynosząc wysokie zyski, z drugiej strony wiele osób może zostać bezrobotnymi, co wymaga wiele wysiłku ze strony państwa i przedsiębiorstwa, aby przywrócić równowagę między podażą a popytem na pracę. Autorki artykułu podjęły próbę ujawnienia głównych kierunków IV rewolucji przemysłowej na Ukrainie, prognozowania możliwych zagrożeń i zmian, a także udokumentowania strategicznych kierunków rozwoju kraju w nowych warunkach.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherPixel Zielona Gorauk
dc.subject4th Industrial Revolutionuk
dc.subject4.0 Industryuk
dc.subjectinnovative laboruk
dc.subjectcreative economyuk
dc.subjectknowledge economyuk
dc.subjectlabor marketuk
dc.subject4-я промышленная революцияuk
dc.subjectиндустрия 4.0uk
dc.subjectинновационный трудuk
dc.subjectкреативная экономикаuk
dc.subjectэкономика знанийuk
dc.subjectрынок трудаuk
dc.subject4 rewolucja przemysłowauk
dc.subjectprzemysł 4.0uk
dc.subjectinnowacyjna pracyuk
dc.subjectgospodarka kreatywnauk
dc.subjectgospodarka wiedzyuk
dc.subjectrynek pracyuk
dc.titleThe 4th industrial revolution and innovative labor: trends, challenges, forecastsuk
dc.title.alternative4-я промышленная революция и нновационный труд: тренды, вызовы, прогнозыuk
dc.title.alternativeRewolucja przemysłowa 4.0 i innowacyjna praca: trendy, wyzwania, prognozyuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record