Show simple item record

dc.contributor.authorВасюк, Євгенія Анатоліївна
dc.contributor.authorVasiuk, Y. A.
dc.contributor.authorВасюк, Евгения Анатольевна
dc.date.accessioned2018-12-20T08:51:30Z
dc.date.available2018-12-20T08:51:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationВасюк Є. А. Економічна сутність трансфертної політики ТНК / Васюк Є. А. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інженер. акад. ; [редкол.: О. В. Коваленко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 1. – С. 7–11.uk
dc.identifier.issn2307-3522
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26708
dc.description.abstractУ статті визначено поняття трансферу, фінансової та податкової політики ТНК. Обґрунтовано виділення трансфертних операції як окремої складової фінансових зв’язків підрозділів корпоративних суб’єктів міжнародної економічної діяльності. Розглянуто внутрішньофірмові потоки ТНК, визначено серед них місце трансфертних операцій. Запропоновано авторське формулювання поняття трансфертної політики ТНК. Розглянуто її сутність та особливості формування. Систематизовано структуру фінансових інструментів, що формують трансфертну політику ТНК.uk
dc.description.abstractThe article defines the notion of transfer, TNCs’ financial and tax policy. The author justified that transfer operations are the separate component of the financial relations between subsidiaries of international corporations. In the article considered intercompany flows and defined place of transfer operations among them. The author suggests the definition of TNCs’ transfer policy. The essence and peculiarities of transfer policy formation are reviewed. The financial instruments shaping TNCs’ transfer policy are structured.uk
dc.description.abstractВ статье определено понятие трансферта, финансовой и налоговой политики ТНК. Обосновано выделение трансфертных операции как отдельной составляющей финансовых связей подразделений корпоративных субъектов международной экономической деятельности. Рассмотрены внутрифирменные потоки ТНК, определено среди них место трансфертных операций. Предложена авторская формулировка понятия трансфертной политики ТНК. Рассмотрены ее сущность и особенности формирования. Систематизирована структура финансовых инструментов, которые формируют трансфертную политику ТНК.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherЗапорізька державна інженерна академіяuk
dc.subjectтранснаціональна корпораціяuk
dc.subjectтрансфертuk
dc.subjectвнутрішньофірмові потокиuk
dc.subjectфінансова політикаuk
dc.subjectтрансфертна політика ТНКuk
dc.subjecttransnational corporationuk
dc.subjecttransferuk
dc.subjectintra-flowsuk
dc.subjectfinancial policyuk
dc.subjectTNC’s transfer policyuk
dc.subjectтранснациональная корпорацияuk
dc.subjectтрансфертuk
dc.subjectвнутрифирменные потокиuk
dc.subjectфинансовая политикаuk
dc.subjectтрансфертная политикаuk
dc.titleЕкономічна сутність трансфертної політики ТНКuk
dc.title.alternativeThe economic essence of TNCs’ transfer policyuk
dc.title.alternativeЭкономическая сущность трансфертной политики ТНКuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc334.726:336.671.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record