Recent Submissions

 • Рецензія на підручник д.е.н., професора Рогача О. І. «Теорії міжнародного бізнесу» 

  Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Регіональні об’єднання в глобальній економіці 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто сучасний стан, взаємозв’язки та перспективи розвитку основних регіональних об’єднань глобальної економіки. Визначено основні чинники розвитку регіональних об’єднань у другій половині XX ст. – на початку ...
 • Альтернативна енергетика Сполучених Штатів Америки в умовах глобальних викликів 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Черницкая, Татьяна Владимировна; Новосад, Юлія Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У науковій статті здійснено обґрунтування засад формування енергетичної моделі економічного розвитку Сполучених Штатів Америки, дослідження ролі, передумов, факторів і механізмів розширеного впровадження альтернативної ...
 • Глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень 

  Ложачевська, Олена Михайлівна; Сидоренко, Катерина Вікторівна; Сіденко, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено обґрунтуванню ключових глобальних закономірностей розвитку світового ринку авіаційних перевезень на основі комплексного узагальнення етапів розвитку суспільства в контексті інфраструктурних трансформацій, ...
 • Креативізація глобального інвестиційного процесу 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню головних передумов і ключових факторів креативізації глобального інвестиційного процесу у руслі науково-технологічного прогресу насамперед цифрової та мережевої трансформації економічної ...
 • Формування економіки знань в ЄС: методологічні засади та механізми імплементації 

  Яблонскі, Лукаш; Jablonski, Lukasz; Яблонскі, Марек; Jablonski, Marek; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою статті є дослідження теоретичних основ формування економіки знань, а також аналіз політики ЄС, спрямованої на розвиток наукового потенціалу, інноваційної діяльності та комерціалізацію нових технологій в країнах-членах. ...