Recent Submissions

 • Global challenges and the ways to find incentives for innovations development (case of Georgia) 

  Zarkua, Irakli (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  The paper presents the general challenges of innovations development and also, discusses the situation in Georgia against the background of the global challenges. The position of country is studied according the Global ...
 • Эгмонт группа – международная ассоциация-регулятор финансово-разведывательных служб по предотвращению отмывания денег 

  Станкович, Владан; Петревска, Люпка (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Создание универсальных систем ценностей и внедрение в национальные законодательства по всему миру под влиянием различных государственных и негосударственных объектов в большой степени ускорил процесс глобализации в ...
 • Бизнес-стратегия – теоретические разногласия и расхождения между теорией и практикой 

  Радосавлевич, Живота; Радосавлевич, Милан; Анджелкович, Александар; Анджелкович, Майа (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Бизнес-стратегия – это отрасль общей стратегии как науки, которая занимается поиском лучшего способа осуществления определенных целей в соответствии с политикой компании. Можно сказать, что в науке о стратегии преобладает ...
 • Alternative approaches for research assessment strategies in the business of higher education 

  Natsvlishvili, Ia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Given paper discusses evaluation strategies of university research in the context of increasing competition on the market of higher education. Existing research assessment strategies has been working successfully for ...
 • The impact of industry 4.0 and new technology trends in strategic management 

  Ilić, Dejan; Ilić, Ivana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  It is evident that in the concept of Industry 4.0 the pace and intensity of the development of new technologies are increasing. The impact of the transformation of new technologies is not only increasing in the field of ...
 • Формування стратегічного мислення майбутніх менеджерів 

  Волкова, Наталія; Volkova, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У тезах описаний власний досвід організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів першого курсу спеціальності 073 «Менеджмент». The thesis describes the own experience of organizing educational practice "I ...
 • Проблеми ефективного розвитку інноваційних підприємств на етапі стартапів 

  Яковенко, Світлана; Yakovenko, Svetlana; Стародубцева, Ольга; Starodubtseva, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Стаття присвячена проблемам успішної взаємодії інноваційної компанії і бізнес-ангелів на етапі стартап. Автор розробляє нову методику оцінки інвестиційної вартості високотехнологічної компанії, використовуючи метод ...
 • Роль фінансових посередників – економічних агентів в сучасних стратегіях діяльності підприємств 

  Шевченко, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Розглянуто роль фінансових посередників: банківських установ, кредитних спілок, інвестиційних компаній, страхових компаній у забезпеченні ефективної фінансової стратегії розвитку сучасних підприємств. Охарактеризовано ...
 • Вибір стратегії розвитку підприємства на основі рівня конкуретноспроможності 

  Шаповалова, Інеса Вадимівна; Купріянова, Дар’я (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У статті розглянуто підходи, що дозволяють віднести підприємство до одного з класів станів підприємств в просторі конкурентоспроможності. Проведено групування чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємст ...
 • Інноваційне підприємництво як конвергенція креативу та бізнесу 

  Фіалковський, Андрій; Fialkovskyi, Andryi (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Інноваційне підприємництво представлено як а) поєднання креативу та економіки для створення нової якості та її комерціалізації, б) як конвергенцію, що відбувається в процесі розвитку системи інноваційного підприємництва ...
 • New trends of foreign trade within the framework of dcfta (case of Georgia) 

  Tavartkiladze, Marine (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  The aim of the research is to identify new opportunities of integration of Georgia as a small open economy into the world trade system and identify the opportunities within the Free Trade Area Agreement, which will ...
 • Формування культури організації як основа реалізації ефективної бізнес-стратегії майбутнього 

  Строкович, Ганна; Strokovych, Н. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Охарактеризовано процес формування культури організації, яка забезпечує досягнення її стратегічних цілей; процес вибору та формування лідерів; наведено результати узагальнення існуючої практики покращення культури ...
 • Some views about the prospects of Georgian tea brands 

  Seturi, Maia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  The most important issue for countries in the transition to market economy is that their enterprises and companies compete with other products produced in other countries. This is a complicated issue because the customer ...
 • Job satisfaction in the context of organizational behavior 

  Paresashvili, Nino; Edzgveradze, Teona (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  In today's dynamic environment, people seek employment in organizations that provide both material, professional, and spiritual values and requirements. If the organization is dynamic and changing, it is important to ...
 • Диференціація маркетингових стратегій туристичних підприємств на основі розвитку франчайзингу 

  Погуда, Наталія; Nataliia, Pohuda; Куріна, Катерина; Kurina, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У дослідженні проведено аналіз ринку туристичних послуг України та ефективності роботи суб’єктів туристичної діяльності. Визначено вплив розвитку туризму як на економіку країни, так і безпосередньо на суміжні сфери. ...
 • Управління «зеленим» бізнесом: можливості для України 

  Олійник, Наталія; Oliinyk, Nataliia; Макаренко, Сергій; Makarenko, Serhii; Юткевич, Анастасія; Yutkevych, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Розглянуто сутність концепції «зеленого» бізнесу. Визначено перспективи розвитку «зеленого» бізнесу як частини форми функціонування «зеленої» економіки. Досліджено економічний потенціал «зеленого» бізнесу, вказано на ...
 • New percieves for corporate social responsibility approaches in developing countries 

  Nehme, Mohamad (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  These papers discuss the perceives for Corporate Social Responsibility (CSR) approaches in a developing country. CSR was considered as a new economic terminology in the business and management field five decades ago. ...
 • Сучасні тренди розвитку теорії стратегічного менеджменту 

  Младанович, Ірина; Mladanovych, Iryna; Погребняк, Анна; Pohrebniak, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  В даній ситуації розглянуто стан виноробної промисловості в Україні, показники попередніх років, а також шляхи покращення розвитку цієї промисловості. Оскільки Україна наділена високим природнім потенціалом, тому цей ...
 • Opportunities of business development in the context of export similarity (case of Georgia) 

  Mikaberidze, Tamta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  The process of the world economy globalization is accompanied by the changes in the world trade, in positions of its participants and manifestation of new development trends. The work is dedicated to identify the ...
 • International migration of skilled workers – challenge or opportunity? 

  Mermanishvili, Tamar (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Nowadays, scientific–industrial revolution significantly affects the global economic development. More and more high skilled workers are required to perform jobs that gives possibility to firms introduce innovations and ...

View More