Show simple item record

dc.contributor.authorЧуткий, Андрій Івановичuk
dc.contributor.authorChutkiy, Andriy Ivanovychen
dc.contributor.authorЧуткий, Андрей Ивановичru
dc.date.accessioned2019-04-18T12:12:11Z
dc.date.available2019-04-18T12:12:11Z
dc.date.issued2016uk
dc.identifier.citationЧуткий А. І. Мікро-історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на музей товарознавства Київського комерційного інституту) / А. І. Чуткий // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук ; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2016. – Вип. 107. – С. 45–50.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/28740
dc.description.abstractВивчено діяльність Музею товарознавства Київського комерційного інституту, що був першим в Україні музеєм економічного профілю, в роки Першої світової війни та українських визвольних змагань. Дослідження базується на архівних матеріалах, що вперше вводяться до наукового обігу та допомагають прослідкувати різні складові діяльності цієї установи і водночас сприяють у встановленні наповнення повсякденного життя українського суспільства в той період. Встановлено, що початок Першої світової війни одразу ж ускладнив матеріальне забезпечення навчального процесу та діяльність музею, але він продовжував свою роботу, зокрема тривало надходження нових експонатів. Значно більшої шкоди завдала евакуація до Саратова восени 1915 р. В цей час музей зазнав першого пограбування, а також значно постраждали музейні колекції від їх переміщення. В роки українських визвольних змагань найбільш сприятливим для. нього був період Гетьманату внаслідок відновлення допомоги з боку держави.uk
dc.description.abstractThe work of the Merchandising museum, the first museum of economic profile in Ukraine, during the WWl and the Ukrainian War of Independence is studied in the article. The study is based on the archive materials introduced for the first time, which help to trace back all aspects of the museum's work and allow determining the filledness of the Ukrainian society’s everyday life during the WWl and further revolutionary years. The WW1’s beginning complicated the material support of the teaching and learning process and the museum's work, nevertheless, it continued working, the collection had been growing. Museums being evacuated to Saratov in autumn 1915 was damaged. During this time the museum was robbed for the first time and the collection suffered a loss from being moved. The period of the Hetmanete was the most favourable for the museum due to the help from the part of the state in the days of Ukrainian War of Independence.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгомановаuk
dc.subjectмікро-історіяuk
dc.subjectПерша світова війнаuk
dc.subjectісторія України початку XX ст.uk
dc.subjectМузей товарознавства Київського комерційного інститутуuk
dc.subjectmicrohistoryuk
dc.subjectWWluk
dc.subjecthistory of Ukraine in early XX centuryuk
dc.subjectmerchandising museum of the Kyiv Commercial Instituteuk
dc.titleМікро-історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на музей товарознавства Київського комерційного інституту)uk
dc.title.alternativeThe micro-historical topics as a concentrated expression of the overall context of historical thread (the WWI and Ukrainian War of independence’s influence on the Merchandising museum of Kyiv Commercial Institute)en
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc94(477)«19»:378.4(477-25)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record