Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Економіко-математична модель управління клієнтською базою підприємства 

  Гаркавенко, Владислав Олександрович; Harkavenko, Vladyslav; Стець, Олена Вікторівна; Stets, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Незважаючи на досить широку лінійку розроблених моделей для управління клієнтською базою, практика впровадження повноцінних моделей управління такимибазами досить невелика. Це пов’язано, в першу чергу, з трудомісткістю і ...
 • Реплікаційна модель інтегрованого розвитку бізнесу 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Мета даного дослідження полягає у формуванні реплікаційної моделі інтегрованого розвитку підприємств та її апробації на підприємствах легкої промисловості України. Проведено порівняння ефективності реплікаційної моделі та ...
 • Формування бізнес-патерну закладів охорони здоров’я в Україні 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті представлено результати дослідження розвитку та функціонування закладів охорони здоров’я України як соціально- та бізнес-орієнтованих організацій. Уведено в науковий обіг поняття«бізнес-патерн» для відображення ...
 • Туристичний кластер – інструмент регіонального розвитку та економічного зростання 

  Мазур, Володимир Степанович; Mazur, Volodymyr; Галько, Оксана Василівна; Halko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті авторами розглянуто роль туристичних кластерів, як інструменту регіонального розвитку та економічного зростання. Обгрунтовано розвиток туризму в регіонах та його сприяння збільшенню ВВП, зайнятості, притоку ...
 • Базові моделі комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств України 

  Кузик, Олег Володимирович; Kuzyk, Oleh (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Кризові явища в національній економіці змушують агропромислові компанії в Україні шукати шляхи підвищення ефективності господарської діяльності, скорочувати витрати, швидко пристосовуватись до маркетингового макросередовища. ...
 • Digital communication tools in a public sector: Ukraine case-study of national security providing 

  Kazachenko, Volodymyr; Казаченко, Володимир Олександрович; do Paço, Arminda; до Пако, Армінда (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  The article is focused on actual experience of using specific digital instruments to communicate with civil society in part of providing sustainable national security. We aggregated the data about efficiency of using digital ...
 • Екологічна стратегія використання сільськогосподарської землі в Україні 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Serhii; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті розглянуто проблемні питання використання сільськогосподарської землі в Україні. Проаналізовано вплив систем землеробства, глобального потепління, зокрема підвищення температури повітря, розподілу опадів за місяцями ...
 • Культурний та креативний імперативи економічного зростання 

  Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Економічні досягнення провідних країн можуть бути зразками для наслідування, проте питання полягає в тому наскільки дієвими вони виявляться насправді. Відповідь на це питання лежить у культурній площині. Зазначимо, що ...
 • Соціокультурна природа, сутність і ґенеза антагонізму ментальних цінностей України та Росії 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Смирнова, Ольга Петрівна; Smyrnova, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті, на основі ретроспективного аналізу та історичного порівняння, здійснене дослідження генези антагонізму України та Росії з точки зору феномену національної ідентичності, автентичності та дистанціювання. Виявлення ...
 • Цифрові валюти центральних банків: сутність та перспективи впровадження 

  Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергей Иванович; Пономаренко, Катерина Олександрівна; Ponomarenko, Kateryna; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana; Урванцева, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Прискорення цифровізації через пандемію суттєво вплинуло на розробку власних цифрових валют центральними банками. Цифрова валюта може стати зручним додатковим засобом розрахунку, в тому числі на віддалених, малонаселених ...
 • Соціальні трансферти: обумовленість зайнятістю у воєнній економіці України 

  Перегудова, Тетяна Вячеславівна; Perehudova, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена удосконаленню системи соціального захисту населення в контексті дії інституту обумовлених соціальних трансфертів. Проаналізовано втрати економіки через військові дії на території України та зміни у ...
 • Особливості використання відкритих даних у підготовці рішень маркетингового та комерційного менеджменту 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті досліджено особливості використання даних з відкритих джерел інформації, спеціальних підходів та прийомів в системі маркетингових досліджень підприємств. Розроблено та апробовано удосконалюючі підходи щодо інтеграції ...
 • European values and effective business interaction 

  Fleșeriu, Cristina; Флешеріу, Крістіна; Jerónimo, Nuno Amaral; Джеронімо, Нуно Амарал; Tamulevičiūtė-Šekštelienė, Angelė; Тамулєвічуте-Шекштелєне, Ангеле; Lifintsev, Denys; Ліфінцев, Денис Сергійович; Лифинцев, Денис Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  This paper intends to understand the organisational values in different countries across Europe, using the Hofstede 6-D model, and apply them to realise the best strategies for effective interactions between Ukrainians ...
 • Formation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology 

  Kyzenko, Olena; Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна; Verba, Veronika; Верба, Вероніка Анатоліївна; Верба, Вероника Анатольевна; Lifintsev, Denys; Ліфінцев, Денис Сергійович; Лифинцев, Денис Сергеевич; Hurenko, Anna; Гуренко, Анна Василівна; Гуренко, Анна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The paper investigates the problem of transforming existing approaches to the formation of new effective links between universities and all stakeholders, which becomes the basis for creating competitive educational programs. ...
 • Інформаційне забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdalyuk, Oleksiy; Магдалюк, Алексей Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено результати удосконалення інформаційного забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства на засадах багатофакторної інтерпретації доданої вартості капіталу, ...
 • Ґендерна компонента у ESG-інвестуванні: шлях до справедливішого корпоративного середовища 

  Іноземцева, Євгенія Олександрівна; Inozemtseva, Yevgeniya O.; Иноземцева, Евгения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У світлі глобальної конкуренції за клієнта компанії змушені переосмислювати свої політики на користь сучасних трендів екологічності, соціальної справедливості та доброчесності. Нове покоління Y, яке починає формувати усе ...
 • Економічні ефекти діджиталізації агропромислового комплексу на прикладі цукрової галузі 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Іоніцой-Доценко, Євгенія Юріївна; Ionitsoi-Dotsenko, Evgeniya; Ионицой-Доценко, Евгения Юрьевна; Петрикей, Олексій Юрійович; Petrikey, Oleksiy; Петрикей, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано доцільність, визначено основні напрями та рівень діжиталізації аграрного сектору на прикладі цукробурякового комплексу України. Проведено дослідження основних тенденцій інноваційного забезпечення ...
 • Обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна; Гижко, Яна Сергіївна; Hyzhko, Yana; Гижко, Яна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Об’єктом дослідження є управління розвитком медичного закладу. Предмет дослідження — обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі. Мета дослідження — проаналізувати структуру послуг медичного закладу ...
 • Проблеми функціонування механізму оподаткування в системі управління регіональним розвитком 

  Паша, Людмила Георгіївна; Pasha, Lyudmila H.; Паша, Людмила Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 2021)
  У статті розглянуто проблеми податкової системи України та перспективи їх вирішення. Зокрема, визначено пріоритетні напрями реформування податкової системи. Досліджено механізм оподаткування в системі управління регіональним ...
 • Моделювання ієрархії загроз зростання державного боргу України 

  Ганцяк, Михайло Олегович; Hantsiak, Mykhailo O.; Ганцяк, Михаил Олегович; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna V.; Мамонова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Дослідження факторів, які впливають на зростання державних боргів не втрачають своєї актуальності. Світова статистика впевнено підтверджує, що одні країни успішно функціонують при великих боргах, інші ж потрапляють у ...

View More