Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Розробка моделі маркетингових комунікацій для закладів вищої освіти України 

  Павленко, Олександр Вадимович; Pavlenko, Oleksandr; Павленко, Александр Вадимович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Дослідження присвячене розробці моделі маркетингових комунікацій для закладів вищої освіти України. Імплементація пропонованої моделі покликана підвищити ціннісну пропозиції послуг вітчизняної вищої освіти в умовах масового ...
 • Теоретико-методичні засади моніторингу комплаєнс-безпеки промислового підприємства 

  Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Kobielieva, Tetiana; Кобелева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В статті обґрунтовано теоретико-методичні положення моніторингу основних показників комплаєнс-безпеки промислового підприємства. Вперше для практичного використання запропоновано дві моніторингові функції, сформовані на ...
 • Особливості стратегічного управління в будівельній галузі України 

  Божанова, Вікторія Юріївна; Bozhanova, Viktoriia; Божанова, Виктория Юрьевна; Кононова, Олександра Євгеніївна; Kononova, Oleksandra; Кононова, Александра Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стратегічне управління в будівельній галузі України обумовлює особливості, напрямки та пріоритети розвитку суб’єктів в цій сфері, які визначають фактичний та перспективний стан, нинішні та прогнозні конкурентні позиції на ...
 • Аналіз гендерної рівності в Україні: особливості математичного оброблення результатів статистичних досліджень 

  Норік, Лариса Олексіївна; Norik, Larisa; Норик, Лариса Алексеевна; Лебедєва, Ірина Леонідівна; Lebedeva, Irina; Лебедєва, Ірина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виходячи із необхідності забезпечення об’єктивності та надійності результатів наукових економічних досліджень, автори пропонують поглиблення кількісного аналізу гендерної рівності в Україні завдяки використанню методів ...
 • Використання аналітичних бізнес-інструментів у закладі освіти 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii Y.; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Прийнятий Закон України «Про освіту» визначає заклад освіти як господарюючий суб’єкт, що кардинально змінює існуючі підходи. Стаття розкриває основні засади адаптації і використання аналітичних бізнес-інструментів SWOT-, ...
 • Глобальні та національні фактори впливу на результативність підприємств металургійної галузі 

  Янголь, Ганна Вікторівна; Yangol, Hanna V.; Янголь, Анна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Враховуючи гіпердинамічність бізнес-середовища, в якому функціонують металургійні підприємства, та залежність галузі від глобального економічного розвитку, автор досліджує фактори впливу на їх результативність через призму ...
 • Органічний ринок в Україні: актуальні тренди та перспективи розвитку 

  Зайчук, Тетяна Олександрівна; Zaichuk, Tetiana O.; Зайчук, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто передумови формування органічного сільськогосподарського сектору в Україні, його стан на теперішній час і тенденції подальшого розвитку. Визначено особливості українського органічного виробництва та ...
 • Оптимізаційне моделювання витрат на маркетингові комунікації для машинобудівних підприємств України 

  Горовий, Дмитро Анатолійович; Gorovyi, Dmytro A.; Горовой, Дмитрий Анатольевич; Чернобровкіна, Світлана Віталіївна; Chernobrovkina, Svitlana V.; Чернобровкина, Светлана Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виходячи з впливу маркетингових комунікацій на економічний ефект діяльності підприємства, визначено оптимальний розмір витрат на них. Проведено оптимізаційне моделювання витрат на маркетингові комунікації на прикладі ...
 • Оцінка способів та інструментів у підвищенні конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області 

  Кльоба, Соломія Михайлівна; Kloba, Solomiya M.; Кльоба, Соломия Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Керуючись тим, що визначальною умовою економічного та соціального розвитку і фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади є високий рівень конкурентоспроможності підприємств, що розміщені на її території, у ...
 • Оцінювання ефективності системи соціального захисту населення в Україні 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела ...
 • Стратегічна мотивація діяльності іноземних компаній в Україні 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Рудь, Вадим Миколайович; Rud, Vadym; Рудь, Вадим Николаевич; Фесенко, Владислав Юрійович; Fesenko, Vladislav U.; Фесенко, Владислав Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати узагальнення теоретичного доробку та аргументовано авторську позицію щодо змістовного наповнення терміну «стратегічна мотивація діяльності економічних суб’єктів». Визначено ключові особливості ...
 • Діагностика стану стратегічного контролінгу на українських підприємствах 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто методичні питання діагностування стану стратегічного контролінгу на підприємстві. Методика ґрунтується на порівнянні відповідності між управлінськими завданнями і управлінськими технологіями. Це дозволяє ...
 • Дорожня карта як інструмент стратегічного планування розвитку новоутворених (об’єднаних) територіальних громад 

  Заблодська, Інна Володимирівна; Zablodska, Inna V.; Заблодская, Инна Владимировна; Гречана, Світлана Іванівна; Hrechana, Svitlana Iv.; Гречаная, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Дорожнє картування є визнаним інструментарієм стратегічного планування та широко використовується по всьому світові, але в Україні не набуло достатнього застосування. Представлена стаття стала спробою визначити та ...
 • Діалектика взаємопов’язаних категорій економічної цінності 

  Куценко, Євгенія Костянтинівна; Kutsenko, Ievgeniia; Куценко, Евгения Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуалізовано проблематику відсутності наукового консенсу- су стосовно понятійно-категоріального апарату теорії економічної цінності. Представлено еволюційний розвиток поняття цінності у різних школах економічної теорії. ...
 • Глобалізація в інноваційному процесі розвитку 

  Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обґрунтовано місце глобалізації в інноваційному процесі розвитку. Звернуто увагу на особливості трактування сутнісних аспектів глобалізації представниками різних наукових шкіл глобалістики та концептуальні ...
 • Прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Yu. O.; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку. Обґрунтовано зв’язок і підкреслено відмінності між концептуальними засадами людського розвитку та концепцією людського капіталу. Звернуто ...
 • Роль інституціонального напрямку дослідження фінансового ринку в процесі системної трансформації 

  Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-01)
  Обґрунтовано необхідність застосування інституціональної теорії для формування ринкової економічної поведінки контрагентів — учасників нових фінансових відносин у процесі становлення фінансового ринку на постсоціалістичному ...
 • Теоретичні основи та прикладний аспект інноваційної діяльності в Україні 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr Myhajlovych; Диба, Александр Михайлович; Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iu.; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-29)
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до розуміння сутності інноваційної діяльності, обґрунтовано точки зору класиків політичної економії, а також наших сучасників. Наведено підхід до розуміння співвідношення ...
 • Подвійний лістинг як новітній інструмент активізації українського ринку ІРО 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено питання ролі подвійного лістингу у розвитку вітчизняного ринку ІРО. Зокрема, розглянуто сутність, інструменти та механізм здійснення подвійного лістингу. Проведено аналіз вітчизняної нормативної бази ...
 • Аналіз радянської господарської системи у працях вчених-економістів української діаспори 

  Полюсевич, Юлія Геннадіївна; Polyusevitch, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03)
  Стаття присвячена аналізу праць економістів-емігрантів щодо господарської системи радянської України та інших досліджень вчених, які працювали в таких наукових осередках в еміграції, як УВУ, УГА, НТШ, Інституті з вивчення СРСР.

View More