Show simple item record

dc.contributor.authorТкач, І. Д.
dc.date.accessioned2014-02-10T08:39:56Z
dc.date.available2014-02-10T08:39:56Z
dc.date.issued2010-06-22
dc.identifier.citationТкач І. Д. Соціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоні / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 383-390.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2888
dc.description.abstractУ статті досліджено сучасний стан соціального розвитку поселень регіону, здійснено порівняння індикаторів соціального розвитку із загальнодержавними, наведено основні напрями соціальної політики, що необхідні для покращення соціального розвитку регіону.uk
dc.description.abstractIn the article modern social development of settlements of region status was investigated, comparing of indicators of social development is carried out to national, basic directions of social policy, which are needed for the improvement of social development of region, are resulted.uk
dc.description.abstractВ статье исследовано современное состояние социального развития поселений региона, осуществлено сравнение индикаторов социального развития с общегосударственными, определены основные направления социальной политики, которые необходимы для улучшения социального развития региона.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectСоціальний розвитокuk
dc.subjectрівень життяuk
dc.subjectдоходиuk
dc.subjectвитратиuk
dc.subjectсоціальна політикаuk
dc.subjectсоціальні стандартиuk
dc.subjectсоціальні трансфертиuk
dc.subjectSocial developmentuk
dc.subjectstandard of livinguk
dc.subjectprofitsuk
dc.subjectchargesuk
dc.subjectsocial policyuk
dc.subjectsocial standardsuk
dc.subjectsocial transfertsuk
dc.subjectСоциальное развитиеuk
dc.subjectуровень жизниuk
dc.subjectдоходыuk
dc.subjectрасходыuk
dc.subjectсоциальная политикаuk
dc.subjectсоциальные стандартыuk
dc.subjectсоциальные трансфертыuk
dc.titleСоціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоніuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc911.373 (477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record