Show simple item record

dc.contributor.authorКурило, І. О.
dc.date.accessioned2014-02-27T09:37:56Z
dc.date.available2014-02-27T09:37:56Z
dc.date.issued2010-06-17
dc.identifier.citationКурило І. О. Економічна активність і становище молоді на ринку праці в Україні: ціннісний та поведінковий аспект / І. О. Курило // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 423-432.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2974
dc.description.abstractУ статті на матеріалах спеціального репрезентативного вибіркового обстеження молоді, проведеного в Україні у квітні 2010 р., аналізуються ціннісні орієнтації молоді, пов’язані із сферою праці, її освітньо-професійні установки, становище молоді на ринку праці за самооцінкою, а також розкриваються наявні перепони для реалізації трудових і освітньо-професійних установок молодих людей в Україні.uk
dc.description.abstractThe value orientations of young people related to the scope of work, its educational and professional aims, the situation of youth in the labor market are examined in the paper. It also deals with the barriers that prevent implementation employment, education and professional purposes of young people. The study is based on a special sample survey of youth conducted in Ukraine in April 2010.uk
dc.description.abstractВ статье на материалах специального выборочного обследования молодежи, проведенного в Украине в апреле 2010 г., анализируются ценностные ориентации молодежи, связанные со сферой труда, ее образовательно-профессиональные установки, положение молодежи на рынке труда по ее самооценке, а также раскрываются имеющиеся барьеры для реализации трудовых и образовательно-профессиональных установок молодых людей в Украине.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectМолодьuk
dc.subjectекономічна активністьuk
dc.subjectосвітньо-професійні ресурсиuk
dc.subjectзайнятістьuk
dc.subjectінноваційні навичкиuk
dc.subjectпідприємництвоuk
dc.subjectтрудова міграціяuk
dc.subjectyouthuk
dc.subjecteconomic activityuk
dc.subjecteducational and professional resourcesuk
dc.subjectinnovation skillsuk
dc.subjectemploymentuk
dc.subjectentrepreneurshipuk
dc.subjectlabor migrationuk
dc.titleЕкономічна активність і становище молоді на ринку праці в Україні: ціннісний та поведінковий аспектuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.5uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record