Show simple item record

dc.contributor.authorДронь, Є. В.
dc.date.accessioned2014-03-05T12:31:32Z
dc.date.available2014-03-05T12:31:32Z
dc.date.issued2010-06-17
dc.identifier.citationДронь Є. В. Трудова міграція в Україні: соціально-економічні наслідки / Є. В. Дронь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 75-83.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2988
dc.description.abstractУ даній статті приділено увагу вивченню кількісної і структурної характеристик міграційних процесів, які притаманні українському ринку праці, визначаються їх напрямки та інтенсивність. Особливу увагу приділено визначенню наслідків трудової міграції для країни-реципієнта та трудового ресурсу.uk
dc.description.abstractIn given articles the attention is paid to studying of quantitative and structural characteristics of the migratory processes, what works in the Ukrainian labour market, their directions and intensity are defined. The especial attention is given definition of consequences of labour migration for the country-recipient and a labour resource.uk
dc.description.abstractВ данной статье уделено внимание изучению количественной и структурной характеристикам миграционных процессов, которые присущи украинскому рынку труды, определяются их направления и интенсивность. Особенное внимание уделено определению последствий трудовой миграции для страны-реципиента и трудового ресурса.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectРинок праціuk
dc.subjectміграціяuk
dc.subjectтрудовий ресурсuk
dc.subjectнародонаселенняuk
dc.subjectсоціальний захистuk
dc.subjectпродуктивність праці працівниківuk
dc.subjectоплата праціuk
dc.subjectlabour marketuk
dc.subjectmigrationuk
dc.subjectlabour resourceuk
dc.subjectpopulationuk
dc.subjectsocial protectionuk
dc.subjectlabour productivity of workersuk
dc.subjectpaymentuk
dc.subjectрынок трудаuk
dc.subjectмиграцияuk
dc.subjectтрудовой ресурсuk
dc.subjectнародонаселениеuk
dc.subjectсоциальная защитаuk
dc.subjectпроизводительность труда работниковuk
dc.subjectоплата трудаuk
dc.titleТрудова міграція в Україні: соціально-економічні наслідкиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.556.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record