Show simple item record

dc.contributor.authorФедоренко, В. Г.
dc.date.accessioned2014-03-12T11:26:46Z
dc.date.available2014-03-12T11:26:46Z
dc.date.issued2010-06-29
dc.identifier.citationФедоренко В. Г. Інвестування і ринок праці в Україні в умовах кризи / В. Г. Федоренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 355-360.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3030
dc.description.abstractУ статті викладено основні напрями розвитку економіки, удосконалення ринку праці в Україні на базі євроінтеграції. Головна увага приділена інвестиційним процесам як головного напряму підвищення ефективності економіки.uk
dc.description.abstractIn the article the basic directions of development of economy, improvements of labour-market, are expounded in Ukraine on a base integration to Europe. Main attention is spared to the investment processes as main direction of increase of efficiency of economy.uk
dc.description.abstractВ статье изложены основные направления развития экономики, усовершенствования рынка труда в Украине на базе евроинтеграции. Главное внимание уделено инвестиционным процессам как главного направления повышения эффективности экономики.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінвестуванняuk
dc.subjectринок праціuk
dc.subjectфондиuk
dc.subjectроботодавціuk
dc.subjectзайнятість населенняuk
dc.subjectinvestinguk
dc.subjectlabour-marketuk
dc.subjectfundsuk
dc.subjectemployersuk
dc.subjectemployment of populationuk
dc.subjectинвестированиеuk
dc.subjectрынок трудаuk
dc.subjectфондыuk
dc.subjectработодателиuk
dc.subjectзанятость населенияuk
dc.titleІнвестування і ринок праці в Україні в умовах кризиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.124.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record