Show simple item record

dc.contributor.authorХарабуга, С. В.
dc.date.accessioned2014-03-12T12:02:52Z
dc.date.available2014-03-12T12:02:52Z
dc.date.issued2010-07-01
dc.identifier.citationХарабуга С. В. Колективно-договірне регулювання розвитку персоналу / С. В. Харабуга // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 377-391.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3033
dc.description.abstractУ статті проведено порівняльний аналіз змісту колективних договорів промислових підприємств Донецької області. Здійснено групування основних положень, пов’язаних із покращанням якісних рис трудового потенціалу за основними пунктами, що стосуються розвитку персоналу. Розроблено рекомендації з покращання змісту колективних договорів щодо розвитку загальних та професійних компетенцій працівників.uk
dc.description.abstractIn article the comparative analysis of the maintenance of collective agreements of the industrial enterprises of Donetsk area is carried out. Grouping of the substantive provisions connected with improvement of qualitative lines of labor potential, on the basic points which personnel developments concern is carried out. Recommendations of improvement of the maintenance of collective agreements concerning development of the general and professional competenses of workers are developed.uk
dc.description.abstractВ статье проведен сравнительный анализ содержания коллективных договоров промышленных предприятий Донецкой области. Осуществлено группирование основных положений, связанных с улучшением качественных черт трудового потенциала, по основным пунктам, которые касаются развития персонала. Разработаны рекомендации по улучшению содержания коллективных договоров относительно развития общих и профессиональных компетенций работников.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectРозвиток персоналуuk
dc.subjectколективно-договірне регулюванняuk
dc.subjectкомпетенціїuk
dc.subjectкадрова політикаuk
dc.subjectPersonnel developmentuk
dc.subjectcollectively-contractual regulationuk
dc.subjectcompetenceuk
dc.subjectpersonnel selectionuk
dc.subjectРазвитие персоналаuk
dc.subjectколлективно-договорная регуляцияuk
dc.subjectкомпетенцииuk
dc.subjectкадровая политикаuk
dc.titleКолективно-договірне регулювання розвитку персоналуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc378.001.76uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record