Collections in this community

Recent Submissions

 • Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному векторі розвитку 

  Сіка, Едгардо; Sica, Edgardo; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Любачівська, Роксоляна Зіновіївна; Liubachivska, Roksoliana Zinoviivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розкрито теоретико-методологічні засади дослідження основної скла-дової економічної безпеки — інвестиційної, проведений ретроспективний аналіз іноземних та вітчизняних підходів до розуміння сутності інвестиційної ...
 • Організаційно-інституційні напрями посилення позицій України на міжнародних інвестиційних ринках 

  Лютак, Олена Миколаївна; Liutak, Olena; Баула, Олена Вікторівна; Baula, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті охарактеризовано основні аспекти інвестиційного клімату країни та організаційно-інституційні напрями оптимізації позицій України в міжнародній інвестиційній діяльності. Проаналізовані сучасні інвестиційні потоки ...
 • Глобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу України 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Войчак, Дмитро Анатолійович; Voichak, Dmytro; Войчак, Дмитрий Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена узагальненню концептуальних засад теорії глобального інфраструктурного розриву як міжкраїнових і міжрегіональних асиметрій у кількісних і якісних параметрах розвитку інфраструктурного забезпечення економічної ...
 • Глобальна економічна мережевізація у конкурентному зростанні країн 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі виокремлено головні детермінанти глобальної конкурентоспроможності країн в умовах мережевізації виробництва. Проаналізовано економічний вимір участі країн у глобальних ланцюгах вартості та оцінено ефективність ...
 • Глобалізаційні домінанти розвитку бізнес-діяльності 

  Жиленко, Катерина Миколаївна; Zhylenko, Kateryna; Мешко, Наталія Петрівна; Meshko, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  З позицій глобалістики визначено новітні домінанти транснаціоналізації бізнесу (диверсифікація країнової структури транснаціонального капіталу з деперсоніфікаці-єю власності, просторово-кластерна вертикальна інтеграція ...
 • Методологічні аспекти аналізу багатонаціональних підприємств 

  Рогач, Олександр Ігорович; Rogach, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано історію виникнення термінології фірм, що здійснюють прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та міжнародне виробництво, її еволюцію у науковій літературі з міжнародного бізнесу, а також в офіційних виданнях ...
 • Просторова структура індустрії культури Китаю: виклики і рішення 

  Величко, Валентин Вікторович; Velychko, Valentyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено дослідженню реформи просторової структури культурних (креативних) галузей промисловості Китаю. Увага приділяється просторовим аспектам переходу креативної індустрії до ринкової економіки. Здійснено огляд ...
 • Концептуалізація ґендерної компоненти економічної безпеки країни 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Васілєвска, Наталія Степанівна; Wasilewska, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті здійснено огляд підходів до трактування поняття «економічна безпека» через призму їх трансформації під впливом змін у соціально-економічних системах різного таксономічного рівня, а також визначено позиціювання ...
 • Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Южаніна, Ніна Петрівна; Yuzhanina, Nina; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Мазур, Микола Ігорович; Mazur, Mykola; Перебийніс, Дмитро Сергійович; Perebyinis, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі досліджено економічний зміст, природу та еволюцію офшоризації (формування офшорної системи), визначено основні чинники, механізми функціонування та особливості структурних змін офшорної системи, детермінанти ...
 • Вплив освітньої політики Малайзії на готовність молоді до працевлаштування 

  Ойонг, Гуйне; Yong, Hui Nee Au (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Структурна політика має позитивний вплив на еластичність працевлаштування. Оскільки в довгостроковій перспективі країни можуть конкурувати лише за рахунок вищої порівняно з країнами із низьким рівнем заробітної плати ...
 • Методологічні підходи до визначення суспільного добробуту країни 

  Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Молчанова, Эллана Юрьевна; Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtoniuk, Kateryna; Ковтонюк, Екатерина Владимировна; Савич, Олександр Петрович; Savych, Oleksandr; Савич, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються основні методологічні підходи до оцінки суспільного багатства країни. Доведено, що еволюційні зміни у світовій економічній системі започаткували нову еру, що зумовлює зміну традиційної світової ...
 • Геополітична конфліктність в умовах глобальної економічної кризовості 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, Viktoriia; Олейник, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено осмисленню процесів глобалізації, які на сьогодні супроводжуються системною кризовістю з непередбачуваними наслідками, коли стара система Модерну вже є анахронічною, але тією, що гарантує певні права, ...