Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Формування бренд-стратегії у комплексі маркетингу 

  Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)
 • Мова реклами. Текстові засоби інтенсифікації 

  Давиденко, Тетяна Вікторівна; Давиденко, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
 • Аналіз взаємозвязку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій 

  Субочев, Олексій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-28)
  У статті автором висвітлено взаємозв’язок між інвестиціями і економічним зростанням. Побудовано економіко-математичну модель залежності ВВП і інвестицій в основний капітал. Розраховано баланс інвестиційних коштів для ...
 • Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку 

  Паценко, Олег Юрійович; Молчанова, Еллана Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-19)
  У статті проаналізовано різні підходи до визначення світового фінансового ринку. Досліджено основні критеріальні підходи до структуризації сучасного світового фінансового ринку. Запропоновано власну модель структури світового ...
 • Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні 

  Бал-Вожняк, Тереза (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
  У статті на прикладі Польщі наведено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу ...
 • Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку 

  Солодковський, Юрій Мечиславович; Довженко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-14)
  У даній статті ґрунтовно проаналізовано сучасний стан світового фармацевтичного ринку, визначено ключові фактори його розвитку та окреслені перспективні напрями трансформації діючої бізнес-моделі компаній-лідерів. Досліджено ...
 • Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-19)
  У статті розглянуто актуальні проблеми розробки корпоративних стратегій компаній. Запропоновано класифікацію стратегій корпорацій з визначенням способів реалізації корпоративної стратегії. Проаналізовано сучасні світові ...
 • Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань 

  Сіденко, Світлана; Кір’яков, Денис (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-28)
  У статті розглянуто сучасні питання стратегії і тактики міжнародних злиттів і поглинань. Показано циклічні хвилі злиттів і поглинань протягом останнього століття та їх мотивацію. Проаналізовано п’ять стратегій, яких ...
 • Нові підходи до аналізу взаємного впливу соціальної нерівності, людського капіталу та економічного зростання 

  Вожняк, Міхал Габрієль (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
  У цій статті представлено висновки щодо емпіричних досліджень теорії ендогенного зростання. Вони стосуються взаємозв’язків між синтетичними засобами економічного розвитку, людським капіталом і соціальною нерівністю. На ...
 • «Moral hazard» зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки 

  Луцишин, Зоряна; Цвігун, Тарас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-27)
  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції «moral hazard».
 • Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Шелестович, Наталія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-03)
  Досліджено маркетингові стратегії міжнародних компаній в умовах турбулентності глобального середовища та запропоновано їх типізацію за критерієм успішності для компаній, що працюють на міжнародних ринках промислових та ...
 • Форми контролю та оцінювання іншомовної комунікативної компетентності студентів 

  Шевченко, Ольга Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
  Стаття присвячена проблемам оцінювання та контролю іншомовної комунікативної компетентності студентів та, зокрема, її основних компонентів — лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. Тестовий контроль розглядається ...
 • Метод проектів як мовна стратегія крос культурної комунікації 

  Цисарук, Олександра Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
 • Культурологічний потенціал дисципліни «Ділова іноземна мова» у підготовці майбутніх фахівців з міжнародної економіки і менеджменту 

  Случайна, Лариса Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
  У статті здійснено аналіз складових культурологічного потенціалу дисципліни «Ділова іноземна мова», поглядів українських та зарубіжних науковців щодо їх систематизації; на основі матеріалів, викладених у статті, запропоновано ...
 • Метафорична природа інтелектуального капіталу в умовах нової економіки 

  Комендант, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
  Розглянуто метафоричну природу інтелектуального капіталу в умовах нової економіки з використанням методики Г. Лакофа та М. Джонсона. Визначено основні загальновживані метафори категорії знань.
 • Будь-яке спілкування є переклад 

  Капустіна, Ольга Володимирівна; Чеботарьова, Людмила Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
  У статті проаналізовано основні результати досліджень вітчизняної та зарубіжної науки з проблем перекладу. Визначено основні проблеми адекватного перекладу як одного з каналів спілкування. Обґрунтовано шляхи застосування ...
 • Метафора в економічному дискурсі іспаномовної преси 

  Васильєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
  Стаття присвячена дослідженню функціонування концептуальної метафори у текстах іспаномовної преси з економічної тематики. Увагу акцентовано на визначенні основних метафоричних моделей, притаманних текстам сучасної іспаномовної ...
 • Автомобильный транспорт в туризме: зарубежный опыт 

  Юрченко, Е. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
  Статья посвящена выявлению особенностей использования автомобильного транспорта в международном туризме на современном этапе. Показано значение автомобильного транспорта в развитии туризма. Определена структура автомобильного ...
 • Формування стратегічних пріоритетів монетарної політики держави в умовах фінансової глобалізації 

  Шемет, Тетяна Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
  У статті аналізується вплив фінансової глобалізації на вибір стратегічних пріоритетів монетарної політики держави. Особлива увага приділяється модифікації трилеми («неможливої трійці» Манделла-Флемінга) на квадрилему.
 • Інноваційний компонент міжнародної конкурентоспроможності національної економіки Німеччини 

  Черницька, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
  Практика формування макроінноваційної стратегії в Україні фактично відсутня, як і в багатьох країнах СНД, разом з тим без такого досвіду неможливо ефективно здійснювати інноваційну діяльність, що займає значуще місце у ...

View More