Recent Submissions

 • Системний аналіз пошуку оптимальних рішень в економічних конфліктах 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна; Череда, І. В.; Chereda, I. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Теорія ігор виникла у 40-50-х роках. Її основна мета — дослідити, яким чином люди приймають рішення. Може йтися не лише про людей, а й про тварин чи комп’ютерні програми, які приймають рішення. У часи створення теорії ...
 • Математичний інструментарій і методи комп’ютерної математики для застосування в криптоаналізі 

  Чугаєва, Олена Володимирівна; Chuhayeva, O. V.; Чугаева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В роботі розглядаються відомі чисельні методи розв’язання алгебраїчних рівнянь, а також викладається новий чисельний метод розв’язання алгебраїчних рівнянь, який базується на розкладі многочлена на множники. Цей метод ...
 • Інформаційна підтримка збуту продукції методами інтелектуального аналізу даних 

  Харкянен, О. В.; Kharkianen, O.; Гладка, Юлія Анатоліївна; Hladka, Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В конкурентних ринкових умовах якісно організований процес збуту продукції є одним зі шляхів збільшення прибутку та забезпечення стабільного фінансово-економічного положення комерційного підприємства. Ключовими показниками ...
 • Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів міста 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Валько, Т. В.; Valko, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена проблемам автоматизації процесу інформування суспільства культурно-масовими заходами міста у вигляді створення автоматизованої системи «Kyiv-events» з використанням сучасних інформаційних технологій, які ...
 • Системний аналіз ризиків управління інформаційною безпекою видовищних заходів 

  Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового інформаційного простору свідчить, що рівень інформаційної безпеки за окремими показниками, наближається до критично низької межі. Володіння персональною інформацією ...
 • Статистичне оцінювання та моделювання впливу галузевої структури на продуктивність праці у сфері великого, середнього та малого бізнесу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Білик, Тетяна Олександрівна; Bilyk, Tetiana; Билык, Татьяна Александровна; Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проводено аналіз зміни продуктивності праці на макрорівні. Розглядається продуктивність праці за даними для п’ятнадцяти видів економічної діяльності країни. На відміну від більшості сучасних досліджень ...
 • Інформаційна безпека у цифровій освіті в межах України 

  Мозгаллі (Степаненко), Ольга Петрівна; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Mozgalli, O.P.; Мозгалли, Ольга Петровна; Рибалко, Я. В.; Rybalko, Y. V.; Синицький, Р. К.; Synytskyi, R. K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті висвітлено терміни та основні аспекти пов’язані з цифровізацією освіти, кібербезпекою та персональними даними. Взявши за мету дослідити аспекти інформаційної безпеки у цифровій освіті в межах України, спираючись ...
 • Криптографічний аналіз алгоритму DES 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Меднікова, М. В.; Mednikova, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Сьогодні це дуже важлива безпека під час передачі даних. Оскільки все сьогодні передається через Інтернет, дуже ймовірно, що наші дані будуть взяті та використані. Ми провели міні-програмне забезпечення на мові c #, яке ...
 • Методологічні засади щодо вибору IDS/IPS для організацій 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Полторак, В. І.; Poltorak, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виявлення вторгнень в комп’ютерні системи — це процес моніторингу подій, які відбуваються в комп’ютерній системі або мережі, та аналізу їх на предмет можливих інцидентів, що є порушеннями або загрозами порушенню політики ...
 • Використання краудсорсингу в логістиці «останньої милі», як спосіб підвищення якості обслуговування клієнтів 

  Карпунь, О. В.; Karpun, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті виявленіо існуючі проблеми логістики «останньої милі» та запропоновано власне бачення щодо їх вирішення, зокрема за допомогою використання краудсорсингу. Зазначено, що логістика «останньої милі», яка зазвичай ...
 • Інформаційна підтримка реалізації задачі визначення оптимального маршруту перевезень 

  Загоровська, Л. Г.; Zahorovska, L.; Стрелець, Є. В.; Strelets, Yevheniia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі розглянуто питання значимості використання логістичної системи в діяльності підприємств харчової промисловості, подано перелік ключових задач логістики, серед яких виділено задачу транспортної логістики — визначення ...
 • Оптимальне планування заходів удосконалення діяльності підприємств з урахуванням оцінок експертів у таблицях SWOT та PLIE 

  Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Serhii; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Одним з актуальних методів планування діяльності організацій є метод SWOT-аналізу. Сутність даного методу полягає у формуванні матриці оцінок властивостей об’єкту дослідження, що є засобом структурування та формалізації ...
 • Фрактальний та мультифрактальний аналіз сучасного стану світових фондових ринків 

  Данильчук, Г. Б.; Danylchuk, H. B. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Фондові ринки є складними системами і дослідження їх із застосуванням традиційних нелінійних методів не дає можливості отримати адекватні результати. Використання в комплексі таких нелінійних методів, як фрактальний і ...
 • Удосконалення системи класифікаційних ознак логістичної інфраструктури 

  Григорак, М. Ю.; Hryhorak, M. Yu; Овдієнко, О. В.; Ovdiienko, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Ефективне використання ресурсного потенціалу інфраструктурної системи є одним з основоположних факторів росту та прогресу національного господарства, тому логістична інфраструктура, що є її складовою, нами розглядається ...
 • Тенденції та прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України 

  Гращенко, І. С.; Hrashchenko, I. S.; Донець, А. Г.; Donets, A. G.; Онопрієнко, О. Д.; Onoprienko, O. D. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Проведено дослідження особливості зовнішньоекономічної діяльності в умовах активної інтеграції країни в європейський простір. Проведено прогнозування ...
 • Багатокритеріальна оптимізація з використанням показникових функцій 

  Галузинський, Георгій Петрович; Haluzinsky, H.; Галузинский, Георгий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Розглянуто інтерактивну процедури, яка дозволяє вирішувати безперервні задачі багатокритеріальної оптимізації без необхідності апріорного встановлення серед заданих критеріїв головного, або заміни цих критеріїв деякою ...
 • Системний аналіз організації моніторингу хмарних платформ 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Галиціна, Ольга Володимирівна; Halitsina, O. V.; Галицына, Ольга Владимировна; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій організації систем моніторингу хмарних платформ у сучасних умовах, із застосуванням системного підходу в якості методологічної бази дослідження моніторингу хмарних ...
 • Системний аналіз інвестиційної політики України 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Гриценко, К. А.; Hrytsenko, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Кожна держава світу зобов’язана проводити та реалізовувати раціональну економічну політику. Це явище вважається складним, так як складається з чималої кількості взаємопов’язаних і невід’ємних елементів. Однією зі складових ...
 • Алгоритм шифрування Lucifer та його криптоаналіз 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynjuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна; Нагірна, Алла Миколаївна; Nahirna, A. M.; Нагорна, О. В.; Nahorna, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Необхідність обміну інформацією між відправником та отримувачем передбачає дотримання конфіденційності даних. Для забезпечення захисту даних від третіх осіб сприяло виникненню методу шифрування даних. Шифрування початкового ...
 • Поняття інтернету речей з точки зору інформаційної безпеки 

  Бабенко, Т. В.; Babenko, T.; Лютий, Олександр Іванович; Liutyi, O.; Лютый, Александр Иванович; Петренко, А. І.; Petrenko, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  IoT охоплює широкий спектр процесів: обчислення, спілкування, час та дані. Яким чином ці функції функціонують як єдина система при використанні комерційно доступних компонентів, які можна придбати з будь-якого місця і ...

View More