Show simple item record

dc.contributor.authorВасильківська, Ірина Петрівна
dc.contributor.authorVasylkivska, Irina
dc.contributor.authorВасильковская, Ирина Петровна
dc.date.accessioned2020-09-24T07:49:09Z
dc.date.accessioned2021-01-20T11:55:46Z
dc.date.available2020-09-24T07:49:09Z
dc.date.available2021-01-20T11:55:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationВасильківська І. П. До питання про причини злочинів, які вчиняються неповнолітніми / І. П. Васильківська // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юридич. ін-т» ; [редкол.: А. М. Колодій (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – № 18. – С. 165–173.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33987
dc.description.abstractУ статті розглянуто причини появи злочинної поведінки неповнолітніх. Встановлено пріоритет соціальних факторів в системі криміногенних чинників. Досліджено вплив недоліків сімейного, шкільного виховання на формування особистості неповнолітнього злочинця. The article deals with the reasons of occurrence of criminal behavior of juveniles. The priority of social factors in the system of criminogenic factors is established. The influence of the disadvantages of family and school education on the formation of personality of a juvenile criminal is studied. В статье рассматриваются причины появления преступного поведения несовершеннолетних. Устанавливается приоритет социальных факторов в системе криминогенных факторов. Исследуется влияние недостатков семейного, школьного воспитания на формирование личности несовершеннолетнего преступника.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectпричиниuk_UA
dc.subjectзлочинна поведінка неповнолітніхuk_UA
dc.subjectсоціальні факториuk_UA
dc.subjectнедоліки сімейного вихованняuk_UA
dc.subjectнедоліки шкільного вихованняuk_UA
dc.subjectreasonsuk_UA
dc.subjectcriminal behavior of juvenilesuk_UA
dc.subjectsocial factorsuk_UA
dc.subjectdisadvantages of family educationuk_UA
dc.subjectdisadvantages of school educationuk_UA
dc.subjectпричиныuk_UA
dc.subjectпреступное поведение несовершеннолетнихuk_UA
dc.subjectсоциальные факторыuk_UA
dc.subjectнедостатки семейного воспитанияuk_UA
dc.subjectнедостатки школьного воспитанияuk_UA
dc.titleДо питання про причини злочинів, які вчиняються неповнолітнімиuk_UA
dc.title.alternativeTo the question of the reasons for the crimes committed dy juvenilesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc343.97uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record